Volkswagen: geen vuiltje aan de lucht

0

Volkswagen ontkent gesjoemeld te hebben met dieselsoftware. Dat verklaart de fabrikant tegenover de Duitse krant Süddeutsche Zeitung.

Volgens de autofabrikant voldeed de software aan de Europese richtlijnen. Met deze ontkenning wil Volkswagen voorkomen dat er in Europa schadeclaims worden ingediend. Ook denkt zij blijkbaar dat de aanval de beste verdediging is.

De bewering dat er niet gesjoemeld is, staat haaks evenwel op schuldbekentenis in de Verenigde Staten. Daar trof Volkswagen wel een schikking. De Europese Commissie wil dat Volkswagen niet alleen Amerikaanse, maar ook Europese klanten met een sjoemeldiesel motor financieel gaat compenseren. Het autoconcern wil hier echter niets van weten en slaat nu dus terug.

“De software in voertuigen met het motortype EA-189 is niet in strijd met de Europese wet”, aldus Volkswagen in een e-mail aan bovengenoemde Duitse krant. Dat het merk in opdracht van het Duitse Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) toch auto’s terugroept en aanpast, legt het merk niet uit als een schuldbekentenis, maar als “goodwill”.

Volkswagen zegt het niet eens te zijn met het Duitse Umwelt-Bundesamt (UBA) en diverse milieuorganisaties dat de stikstofoxiden in dieselemissies schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen en het milieu. “Er is geen wetenschappelijk bewijs dat er een duidelijke link is tussen de uitstoot van stikstofoxiden en ziekte of sterfte onder bepaalde bevolkingsgroepen”, aldus de fabrikant.

Het is opvallend dat Volkswagen dit argument niet in de Verenigde Staten heeft gebruikt. Daar stemde de autofabrikant eind oktober in met een door een rechter gedicteerde schadeloosstelling waarmee voor omgerekend 13 miljard euro Amerikaanse klanten gecompenseerd zullen worden. Van dit bedrag is 9 miljard euro bestemd voor schadevergoedingen aan klanten en het terugkopen van auto’s met sjoemeldiesel motor. De resterende 4 miljard euro zal door Volkswagen geïnvesteerd worden in ‘groene’ projecten om de milieuschade die haar auto’s hebben aangericht te compenseren. Daarmee geeft de Duitse autobouwer impliciet toe dat stikstofoxiden wel degelijk schadelijk zijn.

Het Europees Parlement heeft slappe knieën gekregen en twijfelt inmiddels of Volkswagen de wet heeft overtreden. Volgens Gerben-Jan Gerbrandy, lid van de partij die als het er op aankomt ineens geen principes meer blijkt te hebben (D66), zijn de Europese wetten en regels niet te vergelijken met de Amerikaanse. Je kan dit ook ‘wegduiken’ noemen.

Reageren is niet mogelijk.