Volkswagen ontwijkt vooralsnog economische tegenwind

0

De Volkswagen Groep blijkt, in tegenstelling tot veel concurrenten, weinig last te hebben van tegenwind. Ook de naweeën van het dieselschandaal en van de verstorende WLTP certificatie lijken een beetje uitgewerkt, hoewel er vanwege lopende rechtszaken rond de sjoemelaffaire nog wel het één en ander op komst is. Want ondanks al die hobbels op de weg is de Duitse autogigant er in geslaagd vorig jaar weer robuuste resultaten neer te zetten.

Zo kwam de operationele winst uit op 13,9 miljard euro; slechts 100 miljoen minder dan in het voorafgaande jaar gerealiseerd werd, maar dat was wel na aftrek van nog eens 3,18 miljard euro aan kosten wegens de sjoemeldiesel affaire. De omzet nam, ondanks de vele WLTP problemen, licht toe naar de lieve som van 235,8 miljard euro. De bruto operationele marge van 7,3 procent was beter dan in Wolfsburg werd verwacht en ligt ook hoger (soms beduidend hoger) dan bij veel andere grote autofabrikanten.

CEO Herbert Diess (foto) is al met al een tevreden man: “Wiju hebben in 2018 een mooie show neergezet, vooral tegen de achtergrond van de overgang naar WLTP die leidde tot een belangrijke ontreddering van onze verkoopprestaties. De tegenwind op de grootste markten zal naar verwachting in 2019 sterker worden. Ons elektrische offensief zal aan vaart winnen met de lancering van nieuwe modellen. We zullen echter dubbel zo hard moeten werken om onze ambitieuze doeleinden dit nieuwe boekjaar waar te maken”.

Aan buitengewone lasten, voor het overgrote deel door de sjoemeldiesel affaire, moest de Volkswagen Groep zoals gezegd 3,18 miljard euro afboeken; nauwelijks minder dan de 3,22 miljard euro in 2017. Daarbij wordt aangetekend dat het schandaal ook dit jaar tot extra kosten zal leiden “maar naar verwachting wel substantieel minder”. Na al die posten blijft er over 2018 een winst na belastingen over van 12,15 miljard euro. Dat is een behoorlijke 6 procent meer dan een jaar eerder. De Raad van Bestuur wil de geplaagde aandeelhouders daaruit belonen met een verhoging van het dividend van 3,90 naar 4,80 euro per aandeel. Nog een interessant cijfer: de R&D ratio, ofwel het percentage van de omzet dat aan onderzoek en ontwikkeling wordt besteed, kwam uit op 6,8 procent.

Ondanks WLTP, dat alleen effecten had in Europa, kon de groep met 10,8 miljoen exemplaren toch bijna 1 procent meer voertuigen afleveren. Dat maakte Volkswagen c.s. de grootste autoleverancier ter wereld, hoewel na aftrek van de vrachtwagens van MAN en Scania de alliantie van Renault, Nissan en Mitsubishi nog net iets voor ligt. Opmerkelijk daarbij is dat er bij de Duitsers 11.018.000 voertuigen van de band rolden, hetgeen 1,3 procent meer dan in 2017, oftewel een goede 281.000 exemplaren meer dan er werden verkocht. Hoewel er uiteraard altijd overschrijdingen over de jaargrens zijn, zou je daaruit toch concluderen dat Volkswagen, of haar importeurs dan wel dealers, tienduizenden auto’s in voorraad hebben staan.

De Volkswagen Groep maakte al eerder bekend dat Europa 4,38 miljoen auto’s voor haar rekening nam. Dat is 1,2 procent meer dan in 2017. Europa is daarmee een nog net iets grotere markt dan China, want daar werden 4,2 miljoen auto’s verkocht. De groei in China kwam met een mager half procentje meer echter ook voor de Volkswagen Groep voorlopig vrijwel tot stilstand. In Noord-Amerika verkochten de Duitsers 956.700 auto’s, waarvan 638.300 in de Verenigde Staten. Het gros hiervan werd binnen de landsgrenzen of in Mexico gebouwd, zodat de dreigende invoerheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump geen groot gevaar vormen. Verder blijft Brazilië nog altijd één van de grootste afzetmarkten met 401.700 exemplaren, hetgeen ruim 30 procent meer was dan in 2017, toen dit Latijns Amerikaanse land nog middenin een economische crisis zat. Ook in Rusland deed de Volkswagen Groep het uitstekend met 20 procent groei naar 229.800 stuks.

In Wolfsburg is men ondanks alle problemen die de autosector bezig houden optimistisch voor het lopende jaar. Ondanks “aanhoudend uitdagende marktomstandigheden” gaan de Duitsers er van uit toch weer meer auto’s te kunnen verkopen. Maar er zijn beren op de weg, met name de economische situatie, de steeds intensere concurrentie, de wisselvalligheid van de wisselkoersen en striktere WLTP eisen. Desondanks kan de omzet opnieuw 5 procent hoger uitkomen en ligt een operationele marge van 6,5 tot 7,5 procent in het verschiet.

 

Met dank aan: Automobiel Management

Reageren is niet mogelijk.