Volkswagen bouwt revolutionaire nieuwe fabriek

0

De raad van toezicht van Volkswagen geeft groen licht voor een zogeheten Trinity fabriek ten noorden van de hoofdvestiging in Wolfsburg. De bouw start naar verwachting in het voorjaar van 2023 en de autoproductie aldaar moet in 2026 op gang komen. Het voertuig dat in de nieuwe fabriek van de band moet rollen, is het Trinity model dan in 10 uur te maken moet zijn; net zo snel (en efficiënt) als de Model Y bij Tesla in Grünheide.

Al in december had de Raad van Commissarissen van Volkswagen de productie van het elektrische model Trinity op de locatie in Wolfsburg bevestigd als onderdeel van een nieuwe planningsronde. Het is nu duidelijk dat de nieuwe productielocatie daadwerkelijk buiten de hoofdfabriek zal worden gebouwd, namelijk ten noorden daarvan in Wolfsburg-Warmenau. Er zijn daar nog vrije gebieden die begrensd worden door de A39 in het westen en de B188 in het noorden. De bouwwerkzaamheden moeten al in het voorjaar van 2023 beginnen “rekening houdend met de bouw- en milieuwetgeving”, aldus Volkswagen. Het bedrijf denkt zich daarbij op dezelfde procedure te kunnen beroepen als Tesla die voor haar fabriek in Grünheide al aan de slag ging zonder dat de definitieve goedkeuring rond was.

“Ook op de nieuwe locatie moeten hoge milieunormen worden gehandhaafd”, zo valt te lezen in het persbericht. Volkswagen staat hiervoor naar eigen zeggen in nauw contact met de verantwoordelijke autoriteiten en belangengroepen. In 2026 moet het Trinity model met de meest innovatieve productiemethoden en met een CO2-neutrale balans van de band rollen. Volkswagen wil de doelstelling van 10 uur per auto qua productietijd halen. De sleutel: minder varianten, minder componenten, meer automatisering, slankere productielijnen en nieuwe logistieke concepten. In de nieuwe fabriek, die 2 miljard euro gaat kosten, wil Volkswagen op jaarbasis 250.000 auto’s gaan produceren. Ter vergelijking: Tesla heeft ongeveer $ 6 miljard geïnvesteerd in haar nieuwe Duitse fabriek. Daar zullen ongeveer 12.000 medewerkers tot 500.000 voertuigen per jaar produceren.

De productietijd per auto was in het vierde kwartaal van 2021 het startpunt voor verhitte discussies in het groepsmanagement, omdat CEO Herbert Diess scenario’s had doorgerekend die het verlies van 35.000 banen zouden hebben betekend, vooral in de hoofdfabriek in Wolfsburg. Dat kostte op zijn beurt Herbert Diess bijna zijn baan. Volgens Volkswagen is aan het nu genomen besluit om de nieuwe fabriek buiten de bestaande fabriek te bouwen (‘greenfield approach’) een uitgebreide analyse van verschillende locatie-opties voorafgegaan, waarbij ook de mogelijkheid van productie van het Trinity model binnen de bestaande fabriek in Wolfsburg intensief is onderzocht. In 2021 schatte het bedrijf de benodigde oppervlakte hiervoor op slechts circa 2 vierkante kilometer, omdat er al logistieke ruimtes en parkeerplaatsen voor medewerkers beschikbaar zijn. Daarbuiten is waarschijnlijk 4 vierkante kilometer nodig.

Naast een grotere economische efficiëntie op middellange termijn, is het argument voor de bouw van een nieuwe fabriek in Warmenau dat de lopende serieproductie en de aanstaande lanceringen van belangrijke nieuwe modellen zoals de Tiguan III, de Tayron en de facelift van de Golf niet verstoord worden. Toch wil Volkswagen de hoofdfabriek omvormen in een productiefaciliteit voor elektrische voertuigen. En dat liever nog vandaag dan morgen: vanaf 2023 zal Volkswagen daar ook de ID.3 van de band laten rollen om aan de grote vraag naar de elektrische modellen van het merk te voldoen.

Het project, dat het bedrijf uit Wolfsburg in een winnaarspositie ten opzichte van Tesla moet brengen, heet Trinity. De nieuwe elektrische auto’s zullen gebaseerd worden op een nieuwe architectuur (het Scalable Systems Platform). Daarnaast zal er sprake zijn van een neurale boost via meer elektronica en modernere software (updates ‘via de lucht’ kunnen de inbedrijfstelling tijd aanzienlijk verkorten). Last but not least is dus een radicaal nieuwe productie aanpak. Kenmerken daarvan zijn: Grote modules (bijvoorbeeld interieur module, dak module, front module) die buiten de assemblagelijn al worden gemonteerd (in eigen huis of bij de leverancier), gegoten aluminium onderdelen (Volkswagen onderzoekt het gebruik ervan; andere bedrijven zoals Volvo hebben deze zogeheten megacasting al aangekondigd; honderden kleine plaatwerk delen zouden niet meer aan elkaar gelast hoeven te worden, terwijl de grote voertuigmodules (zoals de voor- en achterkant) samengesteld worden uit enkele grote gegoten onderdelen; dit zorgt voor meer snelheid in de productie). De radicaal nieuwe productie aanpak valt evenwel alleen te realiseren als de complexiteit van de auto verminderd wordt. Bij de Golf zijn ongeveer 10 miljoen configuraties mogelijk, maar bij de Trinity zouden dat er slechts rond de 140 mogen zijn. Dit stroomlijnt ook het logistieke concept. De nieuwe elektronica architectuur die in het begin van deze alinea werd genoemd, zou Volkswagen al tijdens de productie van de auto willen gebruiken. Zo kunnen de functies waarmee het voertuig autonoom kan rijden al in de fabriekshal benut worden.

 

De Volkswagen Groep omschrijft het Trinity voertuigproject als de nieuwe leidende ster van het volledig elektrische wagenpark van het bedrijf: met een aanzienlijk kortere oplaadtijd en een bereik van meer dan 700 kilometer en voorzien van de nieuwste software, zou Trinity klaar moeten zijn voor autonoom rijden op niveau 4. De basis hiervoor is het eerder genoemde nieuwe SSP platform. Over de hele levensduur van deze architectuur zijn meer dan 40 miljoen voertuigen gepland van de hele Volkswagen Groep. Trinity richt zich daarbij op het volumesegment om ze schaalvoordelen te kunnen maximaliseren. 

De radicaal nieuwe productieaanpak zal onherroepelijk tot banenverlies leiden. De Raad van Commissarissen van Volkswagen doet geen uitspraken over het aantal medewerkers dat als gevolg van de nieuwe Trinity fabriek zijn baan zal verliezen, maar anders dan Diess is men echter van mening dat dit via gedeeltelijke pensionering en vervroegde pensionering geregeld kan worden. “Deze instrumenten zijn voldoende”, zo benadrukt een woordvoerder. In Wolfsburg werken momenteel ongeveer 14.000 mensen in de productie en in 2021, voor het eerst sinds de jaren 1950, rolden er minder dan 400.000 voertuigen van de lopende band (in plaats van ruim 500.000 exemplaren, maar dat aantal werd vooral vanwege het gebrek aan chips niet gehaald). Tegen 2030 is het de bedoeling om de radicaal nieuwe productieaanpak bij auto’s op basis van het SSP platform ook te integreren in de bestaande hoofdfabriek. De Raad van Commissarissen presenteerde hiertoe op 9 december al haar investeringsplan: in totaal 159 miljard euro in de komende 5 jaar. Investeringen in de toekomst, vooral in elektromobiliteit en digitalisering, vormen voor het eerst het grootste aandeel met 89 miljard euro oftewel 56 procent van het totale budget.

Reageren is niet mogelijk.