Nederland krijgt 97 miljoen voor infrastructuur

0

Nederland krijgt dit jaar 97 miljoen euro subsidie uit Brussel voor infrastructuurprojecten, zo maakt het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekend. Het geld is voor diverse projecten bestemd, waaronder enkele grensoverschrijdende klussen. In de totale pot van de Europese Unie zit 850 miljoen euro.

De 97 miljoen euro aan subsidies komen uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Met die subsidiepot moeten de transportverbindingen in de Europese Unie versterken; op de weg, over water en spoor en door de lucht. In 2014 kregen Nederlandse projecten 95 miljoen toegewezen binnen dit programma. In heel Europa wordt in deze ronde in totaal 850 miljoen aan subsidies verdeeld. Op 6 juli gingen de lidstaten akkoord met het voorstel voor verdeling van de subsidie van de Europese Commissie. “Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Van het geld gaat 5,8 miljoen euro naar het wegproject ‘Via’ 15 in Gelderland. Rijkswaterstaat verlengt de komende jaren de snelweg vanaf knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De A15 is een belangrijke verbinding tussen de haven van Rotterdam en het Europese achterland. De weg eindigt nu nog in een weiland, als gevolg waarvan het vrachtverkeer van en naar Duitsland een stuk over het onderliggende wegennet moet rijden. Dit voorjaar is het definitieve tracé voor de weg vastgesteld. De nieuwe verbinding wordt in de periode 2021-2023 opgeleverd.

Verder gaat 14,2 miljoen euro naar projecten waarbij infrastructuur wordt gerealiseerd voor alternatieve brandstoffen. Het gaat onder meer om een praktijkproef voor de introductie van 12 vulstations voor voertuigen die op waterstof rijden en voor volledig elektrisch aangedreven voertuigen.

11,6 miljoen euro gaat er naar testen van innovatieve verkeerstechnieken op wegen waarover veel transport plaatsvindt, bijvoorbeeld de snelweg tussen Rotterdam en Wenen. Trucks die via wifi en het mobiele 4G-netwerk met elkaar verbonden zijn, gaan dicht op elkaar rijden. De voorste truck bepaalt de snelheid en de route, de volgende trucks volgen op korte afstand. Hierdoor komt er ruimte vrij op de weg. Bovendien remmen alle trucks tegelijk, waardoor schokbewegingen worden voorkomen. Dit moet zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Met truck platooning kan tot 10 procent brandstof worden bespaard, zo stellen deskundigen. Ook wordt de weg efficiënter benut. Eind 2018 moeten circa 100 platoons per dag gaan rijden vanuit Rotterdam naar het achterland, dat zijn dagelijks ongeveer 500 trucks. In aansluitende buitenlanden worden ook projecten met platooning gesubsidieerd, waardoor de platoons tot aan Wenen worden gestimuleerd.

Er is 24 miljoen subsidie beschikbaar voor elektrificatie van de spoorlijn tussen Heerlen-Landgraaf en Aken, en er wordt onderzocht of er een intercity kan gaan rijden tussen Aken en Eindhoven. Er is geld voor het uitrusten van locomotieven met spoorbeveiligingssysteem ERTMS en er wordt geïnvesteerd in kortere wachttijden op de goederenverbinding tussen Rotterdam en Genua.

De Nederlandse luchtverkeersleiding en Schiphol delen mee in een subsidie van 30 miljoen voor het Sesar programma, dat binnen Europa de systemen van de luchtverkeersleiding koppelt aan de systemen in vliegtuigen. Die kunnen daardoor preciezer volgens planning vliegen, waardoor minder brandstof wordt verbruikt, de uitstoot omlaag gaat en ook de geluidshinder afneemt.

Comments are closed.