Merkel wil dieselmotor niet te snel afschrijven

0

De Duitse bondskanselier Angela Merkel waarschuwt voor het al te snel afschrijven van dieselmotoren. De brandstof is volgens de bewindsvrouw nog altijd hard nodig om de in Parijs afgesproken klimaatdoelen te realiseren. Zij doelt hierbij op de CO2-uitstoot die bij dieselmotoren gemiddeld lager is dan bij benzinevarianten.

De dieselmotor kan dus volgens Merkel (nog) niet bij het grof vuil. Zij roept de autofabrikanten daarom op hun best te doen om het maatschappelijk vertrouwen in dit type krachtbron te herstellen. Die liep een deuk op na de affaires met sjoemelsoftware bij diverse fabrikanten, en in het bijzonder bij merken van de Volkswagen Groep.

Dieselmotoren zijn vanwege de gemiddeld lagere CO2-uitstoot minder belastend dan benzinemotoren voor het zogeheten broeikaseffect, maar veroorzaakt in stedelijke centra bij hoge concentraties stikstofoxide en fijn stof wel ademhalingsproblemen. Daardoor staat in Duitsland de toekomst van oliegestookte auto’s ter discussie.

In steden als Stuttgart en München studeert de gemeenteraad op mogelijkheden deze motoren te weren uit de binnenstad. Dat is de autoconsument niet ontgaan. Die heeft nu slapenloze nachten over de inruilwaarde van zijn dieselauto. Ook twijfelt hij of hij de volgende keer niet beter een benzinemodel of een (deels) elektrische personenwagen kan aanschaffen. En zolang die twijfel blijft bestaan, koopt hij geen nieuwe auto. Dat is slecht voor de economie en dus voor de werkgelegenheid in Duitsland. De auto-industrie bij onze oosterburen is goed voor 800.000 banen en is een wezenlijk onderdeel van het exportsucces en handelsoverschot van het land.

Dat de financiële compensatie voor Amerikaanse eigenaren van een dieselauto uit de Volkswagen stal hoger is dan voor hun Europese en dus Duitse collega’s, wordt door onze oosterburen ook niet begrepen. Dat dit het gevolg is van verschillende juridische systemen is voor hen te abstract. Merkel stelt evenwel dat de Duitse auto-industrie eigenaren moet compenseren wier auto door de sjoemelaffaire minder waard is geworden.

Reageren is niet mogelijk.