Grootste bedreiging voor autofabrikanten: de aangescherpte CO2 normen

0

Kredietverzekeraar Euler Hermes ziet in de aangescherpte CO2-normen de grootste bedreiging voor autofabrikanten. Op eigen kracht gaat het de industrie namelijk niet lukken om te voldoen aan de strengere Europese CO2-regels.

Het zijn dus niet de Brexit of de handelsoorlogen die de grootste bedreiging voor de auto-industrie in Europa vormen, maar de aanscherping van de CO2-emissienormen. Althans, dat concludeert de economische research afdeling van Euler Hermes, één van de grootste kredietverzekeraars ter wereld, in het onlangs verschenen rapport The View. Bovenop de CO2-reductie van 20 procent voor de komende 2 jaar heeft de EU besloten dat de gemiddelde emissie door nieuwe personenauto’s in 2030 met 37,5 procent moet zijn afgenomen ten opzichte van 2021.

Volgens Euler Hermes zullen de negatieve gevolgen op de korte termijn (in 2020) al duidelijk merkbaar zijn. De gemiddelde prijs van een auto in Europa zal volgens de kredietverzekeraar met 2,7 procent stijgen, terwijl de productie met 3,1 procent terugvalt. Daardoor dreigen er circa 60.000 banen verloren te gaan. Over de eerste 4 maanden gemeten liggen de verkopen 2,5 procent onder het niveau van vorig jaar, maar de onderzoekers verwachten dat er eind dit jaar sprake zal zijn van een afzetdaling van 9 procent. In 2025 zal de terugval van de auto verkopen 18 procent groot zijn, zo is de prognose. Ook is door toenemende concurrentie op het gebied van elektrische auto’s vanuit Azië zal de neerwaartse druk op de omzet en marge vergroten.

“Als wij kijken naar de CO2-doelstelling voor 2021 dan kunnen wij stellen dat nog geen enkele fabrikant die actief is op de Europese markt hieraan voldoet”, aldus Johan Geeroms, die namens Euler Hermes Nederland over dit onderwerp de pers te woord staat. “Op basis van de cijfers van 2018 zou het totale bedrag aan boetes kunnen oplopen tot 30 miljard euro. Bedenk dat de winst op de autoverkopen in Europa zo’n 80 miljard euro bedraagt. De boetes gaan de winst dus vrijwel halveren”.

Geeroms vervolgt: “het is zeer de vraag of de opgelegde strengere emissienormen technisch en economisch haalbaar zijn. Dat de auto-industrie moet overstappen op alternatieve energiebronnen, is duidelijk, maar de snelheid waarmee dat volgens de Europese Commissie gerealiseerd moet worden, is enorm. Het vraagt een gigantische aanpassing van de productieketen in een korte tijd”. Geeroms vindt evenwel dat autofabrikanten zelf met een oplossing moeten komen. “Het klimaatvraagstuk dwingt producenten hun vernieuwingskracht te tonen. Daarmee bewijzen zij hun bestaansrecht”.

Volgens het onderzoek stijgen alleen al dit jaar de productiekosten met 7 procent. De eerder deze week aangekondigde fusiegesprekken tussen Fiat Chrysler Automobiles en de Renault Groep moeten volgens Geeroms gezien worden als poging om tot kostenefficiency te komen met het oog op de miljardeninvesteringen die op korte termijn nodig zijn. Geeroms is voorstander van het principe ‘de vervuiler betaalt’, maar: “Wel is het zo dat de Europese Unie slechts 9 procent van de wereldwijde CO2-emissie veroorzaakt. China heeft meer uitstoot dan Europa en de Verenigde Staten samen. Ik pleit daarom voor de geharmoniseerde aanpak waarbij de grootste vervuiler het meeste betaalt”.

Reageren is niet mogelijk.