Vermogen laadpalen voor elektrische auto soms frustrerend laag

0

Het vermogen van laadpalen wordt steeds vaker ingeperkt om stroomstoringen te voorkomen. Eén elektrische auto vreet namelijk evenveel elektriciteit als 10 huishoudens. Aangezien er nu steeds meer elektrische auto’s bij komen en ook de verkoop van stekker hybride modellen weer sterk in de lift zit, wordt opladen daardoor een probleem.

Amsterdam heeft al laadpalen die tussen 18.00 en 21.00 uur minder stroom leveren om te voorkomen dat de stad op zwart gaat. Maar ook buiten de hoofdstad neemt de vraag naar elektriciteit enorm toe door de groeiende populariteit van emissievrije personenwagens. Een samenwerkingsverband van de netbeheerders, Elaad.nl presenteerde deze maand een speciale module voor laadpalen waarmee vanuit de wijktransformator het vermogen teruggeschroefd kan worden als het net overbelast dreigt te worden.

Door de spectaculaire groei van het aantal elektrische auto’s zal het bestaande stroomnet steeds zwaarder worden belast, met name op plekken waar veel opgeladen wordt. Zoals gezegd heeft een moderne elektrische auto een piekvermogen dat gelijkstaat aan dat van 10 huishoudens, kan het hard gaan. Wanneer in 1 straat 10 exemplaren allemaal tegelijk worden opgeladen, dan zijn er dus ineens 100 huishoudens extra. Afhankelijk van de lokale situatie kan dan overbelasting ontstaan, met als gevolg mogelijk een stroomstoring.

Het is natuurlijk mogelijk om de net capaciteit te vergroten, maar dat vergt een investering van miljarden euro’s. De straten moeten open gemaakt worden om dikkere kabels te leggen. De overheid heeft als doelstelling om in de periode tot 2030 minimaal 1,7 miljoen extra laadpalen te realiseren, maar omdat aantal te halen moeten er per dag 400 stuks bij komen. Die zullen vrijwel zeker worden uitgerust met bovengenoemde module. Dit betekent dat er maar beperkt stroom beschikbaar zal zijn voor het laden van de elektrische auto. Volgens deskundigen is er op de korte termijn geen andere oplossing. Maar met prijsdifferentiatie denkt men te kunnen voorkomen dat iedereen tussen 17.00 en 21.00 uur (dan is de vraag naar elektriciteit bij huishoudens het grootst) wil laden.

Autofabrikanten promoten hun nieuwe elektrische modellen vaak met een snelle oplaad mogelijkheid, maar als de laadpaal niet meewerkt, heeft dat weinig zin. De RAI Vereniging, die de belangen van de importeurs behartigt, vreest dat de laadperikelen de verkoop van elektrische auto’s geen goed doen. Het enthousiasme om elektrisch te gaan rijden, wordt er niet beter op als het onzeker is of de accu na 3 uur laden (als je weer wilt vertrekken) wel vol is. Het opladen van een Tesla Model X aan een laadpaal met verlaagd vermogen duurt namelijk wel 24 uur. Dergelijk gemodder zal de transitie naar elektrisch rijden niet ten goede komen, zo vreest de RAI Vereniging. Onafhankelijke deskundigen zijn het daar mee is. Zij bevestigen dat de kwaliteit van de oplaadinfrastructuur voor veel mensen een belangrijke factor is bij de aanschaf van een elektrische auto.

Maar vooralsnog zit de verkoop van elektrische auto’s flink in de ligt. Dit jaar worden er volgens de RAI Vereniging 50.000 stuks gekocht. Daarnaast zijn stekker hybride modellen terug van weggeweest. Daarvan zullen dit jaar minimaal 12.500 exemplaren over de toonbank gaan, zo is de prognose. De verkoop van (deels) elektrische auto’s wordt door de fabrikant sterk gepusht omdat zij anders de nieuwe CO2 emissienorm niet halen. Stekker hybride modellen komen niet in aanmerking voor een verlaagde bijtelling, maar eigenaren kunnen wel rekenen op andere vormen van belastingvoordeel. En die PHEV auto’s moeten óók allemaal aan de laadpaal. Nou ja, moeten: eigenlijk kunnen zij ook volledig op hun verbrandingsmotor rijden. Maar dan is het verbruik, en dus de CO2 uitstoot, erg hoog. En is die verlaging van de belasting dus weggegooid geld.

Door het sterk toegenomen aanbod aan stekker hybride modellen is de verkoop in januari bijna verdubbeld ten opzichte van dezelfde maand van 2019. Er gingen 1.283 exemplaren over de toonbank, versus 754 stuks vorig jaar. Een verdere groei van de verkopen is aannemelijk want dit jaar zal het aanbod groeien tot circa 50 stekker hybride modellen. In 2018 waren dat er iets meer dan 20. Voorheen ging het om tamelijk prijzige en/of grote auto’s, maar Kia heeft deze maand de orderboeken geopend voor PHEV versies van de Ceed SW en XCeed. Die vallen in het C segment oftewel het hart van de automarkt. Indien ook ‘de gewone man’ gaat stekkeren, zal de druk op het stroomnetwerk alleen nog maar verder toenemen.

Reageren is niet mogelijk.