Mobiliteitsalliantie wil jaarlijks 3 miljard extra overheidsinvesteringen

0

Wen er alvast maar aan: betalen naar gebruik wordt zo snel mogelijk ingevoerd. Althans, dat is de wens van de Mobiliteitsalliantie. Betalen naar gebruik is een van de onderdelen van een groot plan om Nederland klaar te maken voor de mobiliteit van morgen.

De RAI Vereniging zegt hierover: “Het nieuwe kabinet moet vervoerstromen beter aan elkaar knopen én spreiden. Tegelijkertijd investeert het ondanks, maar ook vanwege, de coronacrisis in de mobiliteit en de infrastructuur. Dat is de brede coalitie van 25 partijen in de Mobiliteitsalliantie alvast overeen gekomen voor de mobiliteit passage in het nieuwe Regeerakkoord. Zo gaan slim gebruik van bestaande infrastructuur en noodzakelijke investeringen in mobiliteit hand in hand”.

De Mobiliteitsalliantie is een brede coalitie van partijen uit de Nederlandse autowereld, de tweewielerbranche, het wegtransport en het openbaar vervoer. Ze hebben een doel: de mobiliteit in Nederland sterk verbeteren. Frits van Bruggen is de voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. Hij zegt: “We snakken er met z’n allen naar om ons straks weer vrij te kunnen bewegen. Mobiliteit maakt dat mogelijk. Investeren in mobiliteit is daarnaast onmisbaar voor de woningbouwopgave, versterkt onze economie, draagt bij aan een beter klimaat en maakt het mogelijk om maatschappelijk mee te doen. Om het komende kabinet een handje te helpen, hebben we alvast met onze eigen coalitie van 25 partijen een mobiliteitsparagraaf geschreven voor het Regeerakkoord”.

Van Bruggen: “Nu bungelt Nederland met minder investeringen in mobiliteit als percentage van het BBP dan bijvoorbeeld Bulgarije of Polen lijdzaam in de Europese middenmoot. Ook omdat we als Nederland aantrekkelijk willen blijven voor bedrijven om zich hier te vestigen, zal er tot 2040 minimaal 3 miljard euro per jaar extra naar mobiliteit moeten. Daarmee kunnen investeringen worden gedaan waarmee wij zowel bestaande achterstanden in onderhoud aan wegen en OV infrastructuur wegwerken als er voor gaan zorgen dat wij internationaal weer voorop komen te lopen”.

Steven van Eijck, vicevoorzitter van de Mobiliteitsalliantie, vult aan: “De voortekenen voor meer investeringen in een betere bereikbaarheid van Nederland zijn gunstig. Niet alleen vanwege de lage rente, maar ook omdat bijna alle politieke partijen komende jaren volop extra willen investeren in bereikbaarheid. Dit is een belangrijke steun in de rug voor ons pleidooi, maar de bloemen worden pas bij de finish uitgereikt”.

De Mobiliteitsalliantie neemt het nieuwe kabinet alvast werk uit handen met een 7-puntenplan dat een op een kan worden overgenomen in het nieuwe Regeerakkoord. Hier lees jij wat die punten inhouden:

  1. Flexibeler werk-, school- en reistijden. Door corona gaan we flexibel om met werk-, school- en reistijden en zien we dat het anders kan. Hierover komen structurele afspraken per regio. Overheden, werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen maken deze gezamenlijk. Daarbij maken ze gebruik van de ervaring die door de partijen uit de Mobiliteitsalliantie is opgedaan met dit soort afspraken. Ook de mogelijkheden die de mobiliteitssector al biedt om drukte inzichtelijk te maken en reisopties voor gebruikers te verbreden, worden benut. Zo voorkomen een terugkeer naar de hyper spits.
  2. Openbaar vervoer, fiets en andere tweewielers bieden antwoord op de schaarse ruimte en toenemende dichtheid in grootstedelijk gebied. Ook verbeteren ze de luchtkwaliteit. Daarom maken we een schaalsprong in de fiets- en OV-infrastructuur conform het Nationaal Toekomstbeeld Fiets en het Toekomstbeeld OV. OV-verbindingen naar de landsdelen en het buitenland krijgen een upgrade om woningbouw in de regio te bevorderen en duurzaam internationaal reizen een impuls te geven.
  3. Knelpunten in het weggen netwerk pakken we aan om de doorstroming en handelsverbindingen met buurlanden te verbeteren. Maar ook om reizigers de mogelijkheid te bieden om zich tussen de landsdelen ongehinderd met de auto te verplaatsen. Het kabinet zet zich samen met het veld in om de uitrol van laadinfrastructuur voor zero emissie voertuigen te versnellen.
  4. We investeren in hubs voor personen- en goederenvervoer om bestaande infrastructuur beter te benutten en het comfort voor reizigers en vervoerders te verhogen. De komst en verbetering van hubs in de centra van steden en dorpen, aan de randen van steden en dorpen en als schakel tussen landsdelen maakt switchen tussen vervoermiddelen makkelijker en comfortabeler.
  5. Verkeersveiligheid is een nationale prioriteit. Het aantal verkeersslachtoffers neemt toe, terwijl de ambitie tegengesteld is. Alleen met aanvullende maatregelen in veilige infrastructuur, veilige voertuigen en veilig gedrag is het doel van nul verkeersdoden in 2050 haalbaar. We trekken minimaal 300 miljoen extra per jaar uit om de plannen van de Verkeersveiligheidscoalitie verder op te pakken, naast de ambities uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
  6. Betalen naar gebruik wordt zo snel mogelijk ingevoerd, zodat reizigers meer keuzevrijheid krijgen om afhankelijk van moment, gebiedstype en persoonlijke voorkeur hun vervoermiddel te kiezen.
  7. Mobility as a Service verknoopt vervoersstromen eenvoudig voor eindgebruikers. Zij kunnen zo op basis van persoonlijke wensen een reis met meerdere vervoermiddelen plannen, boeken en betalen. Er komt een geïntegreerd mobiliteitssysteem met open standaarden, een MaaS-afsprakenstelsel en financiële ondersteuning voor marktpartijen om te investeren in de digitale transitie.

De 3 miljard euro is in lijn met de eerdere wens van de alliantie om tot 2030 minimaal 30 miljard euro extra te investeren.

 

Reageren is niet mogelijk.