Verkeer bijna zo druk als vanouds

0

Automobilisten laten zich bijna net zoveel zien op de weg als voor de coronacrisis. Dat blijkt uit gegevens van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). De toename die voor de zomer te zien was, zet verder door nu mensen weer terug zijn van vakantie. Wel is het nog duidelijk rustiger tijdens de ochtendspits en verspreidt het verkeer zich meer over de dag.

Vorige week brachten Nederlanders gemiddeld 37 minuten per dag in de auto door. Daarmee komen zij in de buurt van 2019. Toen lag het gemiddelde tijdens dezelfde periode op ongeveer 40 minuten. “De ochtendspits is nog steeds minder dan die was”, zegt Peter van der Mede van het NVP. “Maar de avondspits is weer op het niveau van voor de coronacrisis”. In het midden van de dag is het op werkdagen juist drukker op de weg dan voor de pandemie. Mensen pakken dus meer verspreid over de dag de auto.

De toenemende drukte vertaalt zich ook in meer files. Het NVP ziet dat mensen in september steeds meer naar kantoor gingen. Eind juli ging het kabinet vanwege een hoge besmettingsgraad weer terug naar het oude advies om zo veel mogelijk thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Eind september werd het advies net even anders verwoord: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.

Het NVP komt aan deze cijfers door de verplaatsingen van een panel van 10.000 mensen te meten met een app. Reizigers vallen dus weer terug in oude patronen, zo blijkt uit de gegevens. Daarmee verdwijnen de positieve effecten van de coronacrisis op onze mobiliteit. Het samenwerkingsverband waar onder meer de NS, Transport & Logistiek Nederland, de Bovag en de ANWB deel van uitmaken is daar teleurgesteld over: “Alle waarschuwingen ten spijt, lijkt het alsof wij niets van de coronacrisis hebben geleerd”, zegt voorzitter Steven van Eijck over de toenemende drukte. “Wij hameren al geruime tijd op het belang van meer flexibiliteit door reizigersstromen beter te spreiden: spreiding in tijd en spreiding in vervoersmiddelen”.

Ook de ANWB constateert dat de files weer volop terug zijn op de Nederlandse snelwegen. Arnaud Broekhuis van ANWB Verkeersinformatie zegt daarover: “Ik kan wel zeggen dat de file explosief terug is. Het verbaast me heel erg dat we weer zo snel met drukke spitsen te maken hebben”. Deze ontwikkeling toont aan dat het Planbureau voor de Leefomgeving de plank totaal heeft misgeslagen met haar voorspelling dat er ook op de lange termijn minder files zouden zijn omdat meer mensen zouden blijven thuiswerken.

Het niet onpartijdige maar linksgeoriënteerde PBL adviseerde de overheid vervolgens om nog eens goed te kijken naar geplande miljardeninvesteringen in het wegennet en openbaar vervoer door veranderend reisgedrag. Samen met werkgevers- en ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland wees de Mobiliteitsalliantie  in reactie daarop al op de groei van zowel de economie als de bevolking, waardoor de vraag naar openbaar vervoer zal toenemen en meer verkeer zal ontstaan. Die zou het PBL niet hebben meegenomen in zijn berekeningen. Het NOS journaal van de publieke omroep, dat objectief dient te zijn, besteedde daar evenwel geen aandacht aan. Die gaf zoals gebruikelijk een verkleurd, links beeld door het advies van het PBL om geplande investeringen in het wegennet te heroverwegen als ‘absolute waarheid’ te presenteren zonder ruimte te geven voor een tegengeluid.

 

Reageren is niet mogelijk.