Gebruik van mobiele telefoon in verkeer opnieuw toegenomen

0

Het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer is de afgelopen 5 jaar verder toegenomen, ondanks campagnes daartegen en boetes van de kant van de overheid.

Die boetes maken weinig indruk, zeggen onderzoekers van het instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek SWOV. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat vorig jaar 72 procent van de 3.730 volwassen deelnemers de mobiele telefoon wel eens gebruikt als ze aan het verkeer deelnemen. In 2019 was dat nog 68 procent, bij het eerste onderzoek in 2017 ging het om 66 procent. De afgelopen 2 jaar steeg het gebruik onder voetgangers niet, maar dat onder fietsers en automobilisten wel.

De SWOV keek ook specifiek naar het gebruik in het verkeer onder jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Dat bleek aanmerkelijk hoger dan dat onder de volwassenen. 85 procent van de 324 deelnemende jongeren gaf vorig jaar aan weleens de telefoon te gebruiken in het verkeer.

Slechts één van de ondervraagde jongeren werd vorig jaar beboet. Dat was voor het bellen op de fiets. Van de volwassenen kregen vier automobilisten en één fietser een boete voor het gebruik van een mobiele telefoon. Automobilisten mogen geen mobiele telefoon of andere mobiel elektronisch apparaat vasthouden of vastklemmen tussen oor en schouder. De boete voor het overtreden van deze regel bedraagt 350 euro. Daar komen 9 euro administratiekosten bij. Het bedienen van zo’n apparaat is wel toegestaan als hij in een houder zit of als de auto stilstaat in een file, voor een verkeerslicht of op een parkeerplaats. “Het is dus ook niet verrassend dat 56 procent van de volwassen fietsers en 44 procent van de automobilisten de kans dat ze een boete krijgen (zeer) laag inschat”, schrijven de onderzoekers. Van de jongere fietsers schat 49 procent de kans op een boete (zeer) laag in.

Gedragswetenschapper Patty Jansen van opdrachtgever Interpolis waarschuwt voor de gevaren van het toenemende gebruik. “‘We moeten het niet normaal gaan vinden dat we de telefoon in het verkeer gebruiken. Trekken we de lijn van de afgelopen jaren door, dan betekent dit dat mensen steeds vaker hun mobiele telefoon in het verkeer gaan gebruiken. Dat zorgt dan mogelijk voor nog meer verkeersongevallen”. Interpolis vindt dat scholen, werkgevers, maatschappelijke organisaties en ook ouders het telefoongebruik in het verkeer moeten ontmoedigen. “Hoe vaker ouders hun mobiele telefoon gebruiken in het verkeer, hoe vaker hun kinderen dat ook doen”, zegt Jansen.

Reageren is niet mogelijk.