Fors meer woon-werkverkeer

0

De reisafstanden voor werkgerelateerd verkeer zijn sinds december flink toegenomen. Dat komt onder meer doordat werknemers verder van hun werk zijn gaan wonen. Ook is het aantal verplaatsingen sinds het einde van 2021 verdubbeld.

Een en ander blijkt uit cijfers van mobiliteitsprovider Shuttel. Het aantal verplaatsingen bedraagt nu 60 procent van het niveau voor corona. Het aantal gereisde kilometers verdrievoudigde echter in dezelfde periode, wat betekent dat gereisde afstanden langer werden.

Shuttel, dat mobiliteitskaarten aanbiedt voor zowel het openbaar vervoer als autoritten, maakte een analyse van de reisbewegingen die het registreert. Zo’n 150.000 mensen in Nederland, werkzaam bij bedrijven als FrieslandCampina, KraftHeinz, Decathlon en de Rijksoverheid, hebben een Shuttel pas. De resultaten laten zich niet 1-op-1 vertalen naar heel Nederland. Zo zijn leaserijders ruim oververtegenwoordigd in het klantenbestand van Shuttel. Toch geven de gegevens een inkijkje in de laatste trends op mobiliteitsbeleid.

Opvallend is dat de reisafstanden de afgelopen maanden groter zijn geworden. Dit is deels te verklaren doordat mensen verder van hun werk zijn gaan wonen, aldus Klaas Pieter Roemeling, directeur van Shuttel. Een andere drijvende kracht achter de toegenomen afstanden is het groeiende aandeel zakelijk verkeer ten opzichte van woon-werkverkeer. “Mensen werken nog steeds meer thuis dan voor corona en de afstand naar het werk is vaak korter dan naar andere zakelijke bestemmingen”, zegt Roemeling. Ondanks de stijgende benzineprijzen ziet Shuttel dat de auto niet in populariteit afneemt als vervoersmiddel. “Die won veel terrein in coronatijd en houdt dat voorlopig vast. Mogelijk ligt dit bij automobilisten zonder leaseauto anders”, zegt Roemeling.

De toegenomen populariteit van de auto en het groeiende aantal kilometers zijn een slecht voorteken voor de plannen van de Rijksoverheid om de CO-2 uitstoot van werkgerelateerd verkeer met één megaton terug te dringen voor 2025. Volgens Roemeling zijn veel klanten van Shuttel druk bezig met verduurzaming van mobiliteit, maar staat het bij anderen nog totaal niet op de radar. Wel hoopgevend is de extreem snelle groei van elektrisch en hybride rijden. Dat verviervoudigde onder de klanten van Shuttel sinds december. De deelauto en de deelfiets worden ook populairder. “Omdat medewerkers meer verantwoordelijkheid dragen voor het indelen van hun werkweek, ontstaat er een behoefte aan flexibele opties”, aldus Roemeling.

Anders Reizen, een coalitie van 70 Nederlands bedrijven die hoopt het zakelijk verkeer terug te dringen, maakt zich niet meteen zorgen over de cijfers van Shuttel. Volgens client relationship manager Tamara Boonstra is het woon-werkverkeer na corona nog volop in ontwikkeling: “Mensen zijn verder van kantoor gaan wonen maar hoeven er ook minder vaak naartoe”, zegt Boonstra. Anders Reizen verwacht dat er een nieuwe balans zal ontstaan waarbij minder wordt uitgestoten dan voor de coronapandemie. Wat Boonstra wel zorgen baart is dat de Rijksoverheid, één van de grootste klanten van Shuttel, nog geen werk maakt van de eigen voornemens. “Ze hebben hier een voorbeeldfunctie”, zegt Boonstra. “Die rol moeten ze dan ook pakken”.

Reageren is niet mogelijk.