Donderdagfile verdwijnt niet vanzelf

0

Op donderdagen zijn er steeds vaker lange files. Personeel werkt weliswaar deels thuis, maar ‘iedereen’ lijkt vooral op donderdag naar kantoor te gaan. Het gevolg is lange files. Deskundigen vinden dat werkgevers moeten ingrijpen om een wekelijks verkeersinfarct te voorkomen. Bijvoorbeeld door hun personeel te verleiden om op woensdag naar kantoor te gaan.

Als er niet wordt ingegrepen, gaan we elke week grote spitsdrukte zien op donderdagen. Ook op dinsdag is de filekans trouwens bovengemiddeld groot. De ANWB herkent het probleem. De mobiliteitsclub constateert dat wij op dinsdag en donderdag qua drukte weer terug zijn op het niveau van voor corona.

De rest van de week zijn er juist veel minder files. Vandaar het pleidooi om de werkdagen op kantoor meer te spreiden over de rest van de week. Dat kan door de woensdag aantrekkelijker te maken als ‘kantoor dag’. Terwijl de maandag wat dit betreft ook wel wat aandacht kan gebruiken. Werkgevers kunnen het ingesleten patroon om op dinsdag en donderdag naar kantoor te gaan doorbreken door vergaderingen op andere dagen te plannen.

Een andere oplossing is gespreide werktijden. Als een deel van het personeel iets eerder begint en een ander deel juist iets later, vermindert dat al de verkeersdrukte. De inschatting is dat werknemers daartoe best bereid zijn omdat Nederland toch niet meer massaal om half zes de avondmaaltijd nuttigt. De overheid kan via spitsheffingen hier natuurlijk ook sturend optreden, maar de invoering van die maatregel neemt nog veel tijd in beslag.

Werkgeversvereniging AWVN bevestigt dat werkgevers een rol kunnen spelen in het verkleinen van dit fileprobleem op dinsdagen en donderdagen. Die kunnen bijvoorbeeld met het personeel gaan afspreken om op woensdag naar kantoor te gaan. Maar over bemoeienis met de werktijden (vroeger dan wel later beginnen) is meer twijfel. Bij de ANWB bestaat namelijk het donkerbruine vermoeden dat de forens liever in de file staat dan dat hij een uur eerder moet beginnen.

Reageren is niet mogelijk.