Bruna maakt braver

0

Als de auto een potentieel moordwapen is, dan werken de tekeningen van Bruna ontwapenend. Dat is de uitkomst van een proef onder 1.434 autorijders aan wie een Dick Bruna bord werd getoond. Zij gaan dan zo’n 4 km/u langzamer rijden, zo geven de respondenten aan. Dit effect treedt zowel op 30 als 50 km per uur wegen op, zo blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

De stichting noemt het snelheidsverlagende effect “groot”. De verlaging van de snelheid met 4 km/u binnen de bebouwde kom zal volgens SWOV tot 20 procent minder ongevallen leiden. Door het langs de weg plaatsen van Dick Bruna borden wordt gebruik gemaakt van zogeheten nudging: een psychologische beïnvloeding van onbewust gedrag. De welbekende roodomrande (lees: niet specifiek ‘lieve’) snelheidslimietborden, die in het onderzoek als vergelijkingsmateriaal werden gebruikt, zorgden voor vrijwel geen effect op de rijsnelheid.

Elke kilometer dat er minder hard wordt gereden zorgt volgens het SWOV voor een afname van het aantal ongevallen van 5 procent. “In het echte verkeer zou een snelheidsverlaging van 4 kilometer per uur op een weg binnen de bebouwde kom zorgen voor 20 procent minder ongevallen”, zo stelt een woordvoerder. “Maar het is heel belangrijk om ook in de praktijk vast te stellen of dat daadwerkelijk gebeurt”.

brunaa2

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, die wilde weten of de maatregelen effect hebben op de snelheid. Door de positieve resultaten willen de overheidsinstanties aldaar nu in een echte situatie gaat testen of de borden van Dick Bruna daar ook effect hebben. “Als blijkt dat deze maatregel met Dick Bruna borden ook in de praktijk werkt, vind ik dat wij als wegbeheerder zo’n mogelijkheid niet onbenut mogen laten. Elk slachtoffer minder is winst”, zegt wethouder Bram Meijer van de gemeente Westland en veiligheidsambassadeur van de Metropoolregio.

Handhaven van de maximaal toegestane snelheid is niet altijd mogelijk. Dit betekent dat automobilisten vaak ongestraft de regels kunnen overtreden om zo net zo snel te rijden als hen goed dunkt. Via de Dick Bruna borden kan men verleid worden om zachter te gaan rijden. Automobilisten worden als het ware op een aardige toon gevraagd om het gaspedaal iets minder diep in te trappen, en dat blijkt in de praktijk te werken.

Als men een bord met een kindertekening van bijvoorbeeld Nijntje ziet, associeert men dit automatisch met spelende kinderen en wordt het dus makkelijker voor het brein om de snelheid aan te passen. Dan zijn er geen drempels, zones en controles meer nodig.

Reageren is niet mogelijk.