‘Openbaar opladen heeft laagste belastingdruk’

0

Van alle verschillende brandstofsoorten heeft openbaar laden van een elektrische auto vanaf januari de laagste belastingdruk. Nu is, gemeten per gereden kilometer, met LPG nog het grootste fiscale voordeel te behalen, maar dat verandert in 2017 als gevolg van de nieuwe belastingregels.

Een en ander blijkt uit gegevens van AMD Automotive Fiscalisten. Vanaf januari 2017 wordt 4 jaar lang de belasting op elektriciteit via openbare laadpalen gehalveerd. Deze verlaging geldt (dus) niet voor het thuis opladen van de elektrische auto. Daarvan is de belastingdruk volgens Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, volgend jaar 0,018 euro per gereden kilometer. Voor openbaar laden is dit slechts 0,009 euro. LPG zakt naar de derde plaats met 0,014 euro. Opvallend is dat de belastingdruk voor diesel (0,027 euro) ondanks de grotere milieuschade hoger is dan die voor benzine: per gereden kilometer gaat 0,049 euro naar de staatskas.

Met een relatief lage belastingdruk op elektriciteit per gereden kilometer, moeten berijders van een stekkerhybride auto extra verleid worden om meer elektrische kilometers te maken, zo is de redenatie van Wiebes. De vraag is echter of de consument een op economische motieven gebaseerde afweging zal maken. Eerder heeft zijn ministerie miljarden verspeeld met een fiscaalvriendelijke behandeling van stekkerhybride auto’s, terwijl de uiteindelijke milieuwinst “nul” was.

De staatssecretaris gaat ook over de wegenbelasting (MRB) en de BPM. Daarvan verschilt de hoogte per brandstofsoort: de lagere accijnstarieven voor diesel en LPG worden gecompenseerd door middel van een brandstoftoeslag in de MRB. Verder kent de BPM een dieseltoeslag. Auto’s die op benzine of elektriciteit rijden, kennen geen toeslag in de MRB of BPM. Voor volledig emissievrije auto’s geldt tot en met 2020 zelfs een volledige vrijstelling van BPM en MRB.

Voor het berekenen van bovengenoemde belastingdrukken is uitgegaan van een voertuig gewicht van 1.300 kg, een jaarkilometrage 13.505, een levensduur van 18 jaar voor de auto en een CO2-uitstoot van 100 gram/km. Als verbruik werd voor een elektrische auto 18 kWh/100 km aangenomen, voor een benzinemodel 6,33 liter/100 km, voor een diesel 5,66 liter en voor een op LPG rijdende auto 7,6 liter.

De totale belastingdruk per kilometer, dus inclusief energiebelasting, accijns, MRB en BPM, wordt dan bij een elektrische auto 0,019 euro indien er thuis opladen wordt, of 0,010 euro indien men dit openbaar doet. Voor een benzineauto is de totale belastingdruk 0,111 euro per gereden kilometer, voor een dieselauto 0,151 euro en voor een auto op LPG 0,098 euro.

Overigens zegt de belastingdruk op elektrisch laden weinig over de daadwerkelijke tarieven die aan de laadpaal moeten worden betaald, zo bleek onlangs uit een onderzoek van televisieprogramma Radar.

Reageren is niet mogelijk.