Nieuwstelex

0

+++ BMW werkt aan een nieuw accupakket voor de i3. Nog dit jaar zal een 120 Ah uitvoering aan het aanbod toegevoegd. Daarmee is een actieradius van meer dan 300 kilometer mogelijk op één acculading, gemeten volgens de nieuwe WLTP-methode. De huidige i3 (94 Ah) heeft een accucapaciteit van 33,2 kWh accu (of 94 Ah zoals BMW het zelf noemt). De waarde van de nieuwe batterij komt overeen met 42,5 kWh. De WLTP actieradius van de 94 Ah versie bedraagt 255 kilometer. De nieuwe accucapaciteit komt ook beschikbaar voor de snellere i3s uitvoering. +++

+++ De Europese Commissie vermoedt dat autofabrikanten de CO2 uitstoot van nieuwe modellen omhoog manipuleren, om toekomstige uitstooteisen zo gemakkelijker te kunnen halen. Dat blijkt uit een uitgelekte brief van de EU commissarissen Miguel Canete en Elzbieta Bienkowska. Zij waarschuwen de huidige EU voorzitter Oostenrijk daarin voor de nieuwe sjoemeltruc. De vermoedens van Canete en Bienkowska komen voort uit meldingen van lidstaten en studies van het onderzoeksinstituut van de Europese Commissie. Het kunstmatig opkrikken van de CO2 uitstoot lijkt haaks te staan op het voldoen aan de emissie-eisen, maar de situatie is complexer dan het lijkt. In 2017 werd al bekend in welke mate de CO2 uitstoot en daarmee het verbruik van auto’s moet worden teruggedrongen. Er werd hiervoor een vast reductiepercentage opgesteld. De Europese autofabrikantenassociatie ACEA kwam toen zelf met het plan om 2021 als nulmeting aan te houden en van daaruit verder te rekenen. Zo moeten auto’s in 2025 gemiddeld 15 % minder uitstoten dan in 2021, terwijl er in 2030 sprake moet zijn van een afname van 30 % gerekend vanaf de nulmeting. Fabrikanten zouden nu bij die nulmeting een hogere uitstoot opgeven, door onder meer brandstofverslindende kunstgrepen toe te passen bij tests. Op basis van een vast reductiepercentage hoeven zij dan vervolgens minder uitstoot ‘weg te ontwikkelen’ na verwijdering van die kunstgrepen. Het probleem zit hem dus in het vaststellen van de waardes die als uitgangspunt worden gebruikt. Fabrikanten mogen namelijk zelf cijfers aanleveren die voorspellen wat de uitstoot in 2021 gaat zijn. Dat gebeurt op basis van emissiewaarden die worden gegenereerd in de inmiddels welbekende WLTP en RDE (Real Driving Emissions) testen, die realistischer zijn en daarmee tot een hogere theoretische uitstoot leiden dan de eerder gebruikte NEDC test. Tot zover is er niets aan de hand, maar volgens onderzoekers laten autofabrikanten hun voorspelling voor 2021 doelbewust hoger uitvallen om zo eenvoudiger aan de eisen van 2025 en 2030 te kunnen voldoen. Voorbeelden van de kunstgrepen zijn het inzetten van modellen met een lege accu en het uitschakelen van start/stopsystemen. De Europese Commissie heeft zelf echter schuld aan de misleiding, want de nieuwe uitstoottest is ingewikkeld en gevoelig voor manipulatie. Zo mag de uitstoot van CO2 bij de genoemde nulmeting bijvoorbeeld door hen zelf opgegeven worden. Uit de eerste onderzoeken naar deze rapportage blijkt nu dat automakers daarbij gemiddeld 4,5 % meer opgeven dan de werkelijke emissie, met uitschieters tot 13 %. Zo worden de CO2-eisen in feite afgezwakt, aldus de commissarissen. Er worden geen autofabrikanten bij naam genoemd in het memo. “Als wij dit nu niet goed aanpakken, lopen wij het risico op een schandaal dat vergelijkbaar is met de sjoemeldiesel affaire bij Volkswagen”, stelt Europarlementariër Miriam Dalli uit Malta. Zij maakte onderdeel uit van de commissie die het dieselschandaal onderzocht en aan wie de brief mede gericht is. ”De enige manier waarop hun trucs kunnen werken, is als alle autofabrikanten samenwerken”, zegt William Todts van milieulobbyclub Transport & Environment. Volgens hem doen zij slechts minimale inspanningen voor het klimaat omdat ze diesels willen blijven verkopen en de omslag naar elektrische auto’s willen vertragen. Todts roept Brussel op ”valsspelen en samenspanning” zwaar te bestraffen. Ook Milieudefensie is ontstemd. ”De sjoemeldiesel affaire bij Volkswagen was geen uitzondering: telkens weer blijkt dat manipulatie diep in het DNA van de auto-industrie zit. Dat gaat ten koste van onze gezondheid en het klimaat, toch zijn de maatregelen die genomen worden uiterst slap. Onbegrijpelijk en ontzettend schadelijk”. De Europese Commissie lijkt het in grote lijnen eens te zijn met deze kritiek en wil af van de situatie waarin fabrikanten zelf de emissiewaarden aanleveren. Ongetwijfeld volgen er nog meer onthullingen omtrent het vermeende ‘omgekeerde gesjoemel’. Natuurlijk is het niet netjes van de Europese autofabrikanten dat zij weer aan het frauderen zijn geslagen, maar om te zeggen dat het onverwacht komt? Nee, dit keer heeft ook de een gigantische steek laten vallen. Het zit nou eenmaal in de natuur van autofabrikanten om de grenzen van wat wel en niet mag op te zoeken. De Europese Commissie gaf hen daartoe ruim de kans door henzelf de nulmeting te laten aanleveren. Door de EU eigenhandig uitgevoerde tests waren veel beter geweest. +++

+++ In Nederland rijden circa 876.000 bestelauto’s rond, maar daarvan is slechts 0,3 % ELEKTRISCH . Volgens een studie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) kan echter nu al 10 tot 25 % van de ondernemers prima uit de voeten met een elektrische bestelauto. De huidige generatie exemplaren heeft weliswaar een actieradius die kleiner is dan die van bestelauto’s met een dieselmotor, maar de bij een volle accu beschikbare 150 à 170 km (100 km in de praktijk) is voor een aanzienlijk deel van de ondernemers voldoende. Dit betekent dat nu al 10 tot 25 % van de conventioneel aangedreven bestelwagens prima vervangen kan worden door een elektrisch exemplaar. Het KiM stelt dat die zich dankzij gemeentelijke subsidies wat betreft de totale kosten nu al vaak kunnen meten met een conventionele bestelauto met dieselmotor. +++

+++ FORD verkoopt in Nederland nieuwe auto’s met een verouderd navigatiesysteem. Klanten klagen dat de routekaarten van de ingebouwde navigatiesystemen soms wel 4 jaar oud zijn, terwijl ze dachten over een actueel systeem te beschikken. Eén Ford rijder vond daardoor zelfs zijn nieuwbouwhuis niet terug op de digitale kaart, zo meldt de Consumentenbond. De belangenclub vindt dat Ford klanten gebrekkig informeert over de leeftijd van de kaarten en stapt naar de Reclame Code Commissie wegens misleiding. “Als consumenten een nieuwe auto kopen, verwachten zij, terecht, dat ook álles eraan nieuw is”, zegt Consumentenbond directeur Bart Combée. “Als dan blijkt dat het navigatiesysteem kaarten uit 2014 gebruikt, is dat onacceptabel. In september 2017 beloofde Ford ons nog de kaarten te updaten, maar dat is dus nog steeds niet gebeurd. Ondertussen denken consumenten onterecht dat ze een auto met up-to-date navigatiesysteem aanschaffen”. De bond maant Ford daarom snel met een update te komen voor de kaarten van Sync3, zoals het gewraakte navigatiesysteem heet. De importeur laat in een reactie weten dat enigszins gedateerde routekaarten nooit volledig zijn uit te bannen bij ingebouwde navigatieapparatuur. Tussen de ontwikkeling van de kaart en de uiteindelijke verkoop van een auto zit immers veel tijd, stelt een woordvoerder. Wel kunnen Ford rijders Sync3 koppelen aan hun telefoon, waarmee ze actuele routekaarten van Google of Apple kunnen gebruiken. Overigens belooft Ford een update door te voeren voor de bestaande routekaarten. Klanten hoeven daarvoor niet extra te betalen. Een concrete datum voor die update kon de importeur evenwel niet geven. De Consumentenbond vindt overigens dat huidige klanten een compensatie van Ford moeten krijgen omdat de auto die zij kochten niet aan de verwachting voldoet. Normaal kost het bijwerken van de navigatiekaarten consumenten tientallen of zelfs honderden euro’s. De Consumentenbond ziet het probleem van oude kaarten bij ingebouwde navigatiesystemen ook bij andere merken en roept alle autofabrikanten op om consumenten hierover juist te informeren en de levering van actuele kaarten flink te versnellen. Eerder dit jaar trok de ANWB ook al aan de bel over het feit dat een update vaak gebrekkig is en er hoge kosten mee gemoeid zijn. +++

+++ KIA gaat auto’s leveren aan Defensie. Het gaat daarbij om de Ceed. De eerste 25 exemplaren van in totaal 217 stuks zijn inmiddels afgeleverd. Kia is uiteraard blij met de samenwerking. Het is een mijlpaal voor het merk, want het is de eerste keer dat zij dienstauto’s mag leveren aan de Staat der Nederlanden. Misschien dat de relatie in de toekomst wordt uitgebreid met de levering van de Stinger aan officieren. De betreffende modelnaam is in dat opzicht perfect gekozen. +++

+++ Analisten zijn verrast over het tempo waarin het OPEL is gelukt om (binnen een jaar na de overname het merk door PSA) uit de rode cijfers te komen. De Duitsers boekten in de eerste jaarhelft een winst van 501,5 miljoen euro. Opvallend, want Opel leed onder General Motors 17 jaar lang verlies. In de jaarcijfers van PSA over 2017 rapporteerde het concern ook nog een operationeel verlies van 179 miljoen euro bij de Duitse dochter. De betere resultaten kwamen niet zonder slag of stoot. De door PSA opgelegde kostenbesparingen stuiten op veel weerstand van de Duitse vakbonden. “De goede resultaten zijn een bewijs van het potentieel van het nieuwe Opel / Vauxhall”, aldus PSA topman Carlos Tavares. Ooit was Opel 35 jaar lang het bestverkochte automerk in Nederland. Het marktleiderschap heeft Volkswagen al geruime tijd stevig in handen, maar de fabrikant van de Corsa, de Mokka X en de Astra doet het met een marktaandeel van ruim 8 % nog steeds prima. Ook elders in Europa telt Opel nog steeds mee. Maar desondanks lukte het General Motors 17 jaar niet om de dochter met winst te laten draaien. Dit vond zijn grondslag in het feit dat de Amerikanen nooit goed in de smiezen hadden waar de gevoelige snaar zit bij de Europese afzetmarkt. Een voorbeeld was het ondermaatse dieselaanbod, dat geen partij was voor het TDI en HDi repertoire van de concurrentie. Als gevolg van een bij tijd en wijle zeer stroperige managementstructuur werd elk Europees initiatief van Opel (en later ook Saab) in de kiem gesmoord. General Motors wist eenvoudigweg niet hoe zij van een loden last een kip het gouden eieren moest maken. Daarom werd Opel uiteindelijk verkocht aan PSA (Saab werd zonder een serieuze kans op reanimatie overgedaan aan onze Victor Muller). De exit strategie kostte General Motors al met al 15 miljard euro, maar het autoconcern dacht daarmee zichzelf te besparen voor verdere verliezen. En nu blijkt Opel dus ‘plotseling’ wel degelijk winstgevend te zijn. Rara hoe kan dat? Welnu, de Duitse dochter moest altijd veel vergoedingen aan het hoofdkantoor afstaan. Met dit boekhoudkundig trucje kon General Motors de cijfers in eigen land oppoetsen. Behoren de verliezen bij Opel nu definitief tot de verleden tijd? Nee, want diverse ontwikkelingsafdelingen van het merk in Duitsland gaan dicht. Door concentratie van R&D klussen in Frankrijk kunnen immers schaalvoordelen worden gerealiseerd. Maar tegenover deze symbolische vorm van verlies staat een soortgelijk winstpotentieel. Opel mag nu namelijk haar auto’s weer wereldwijd gaan verkopen. Tijdens het eigenaarschap van General Motors was dat verboden, om met name Buick in China niet in de wielen te rijden. +++

+++ Bij de Franse zustermerken van Opel binnen het PSA concern (Peugeot, Citroën en DS) ging de winst in de eerste jaarhelft overigens met 30 % omhoog naar 1,873 miljard euro. De omzet van PSA als geheel steeg met 40 % naar 38,6 miljard euro, waarvan bijna 10 miljard voor rekening kwam van Opel en Vauxhall. De operationele marge kwam daarmee uit op 7,5 %. Dat is 0,4 procentpunten meer dan een jaar eerder. Aan nettowinst werd door PSA 1,71 miljard euro gerealiseerd, hetgeen 242 miljoen meer dan in de eerste helft van 2017. PSA schrijft de goede resultaten toe aan een gunstige mix van producten en landen alsmede aan verkopen aan partners. Wel was er tegenwind in de vorm van hogere kosten voor grondstoffen en door negatieve valutaontwikkelingen. “De PSA Groep toont al sinds 2014 zijn capaciteit om de winstgevendheid, zijn efficiëntie maar ook het aantal verkochte voertuigen op te voeren”, aldus de tevreden Tavares. Voor het lopende jaar verwacht hij een stabilisatie van de autoverkopen in Europa, maar 10 % groei in Rusland, 4 % in Zuid-Amerika en een bescheiden 2 % in China. +++

+++ Het consortium Flex EV heeft 1,9 miljoen euro subsidie ontvangen voor het realiseren van een innovatief snel laadplein aan de zuidkant van ROTTERDAM . Hier kunnen logistieke bedrijven hun elektrische voertuigen laden voor de stadsdistributie. Het laadplein wordt showcase voor elektrische stadsdistributie en ‘opportunity charging’, zo bericht Automobiel Management. De gemeente Rotterdam streeft naar een emissievrije logistiek in de binnenstad voor 2025. Met dit doel in het achterhoofd heeft PNO Consultants Pitpoint, TNO, DHL, Emoss en Road Runner Koeriers samengebracht onder het consortium Flex EV. Met het snelle laadplein wil het consortium laten zien dat het zowel qua kosten als qua operatie mogelijk is om de distributie volledig te elektrificeren. Flex EV wil een solide en snelle laadstrategie realiseren met een mix van opportunity charging en overnight charging. Het snelle laadplein heeft 8 opstelplaatsen met vermogens tot 350 kW, waar 4 voertuigen tegelijkertijd kunnen laden. PitPoint is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de laadinfrastructuur. DHL en Roadrunner zetten de voertuigen in, Emoss gaat onderzoek doen naar de verhoudingen tussen batterijgewicht, vermogen en maximale laadspanning en TNO ontwikkelt een model voor het slim laden van de vloot. TNO onderzoekt vragen die ontstaan als er grotere elektrische vloten gaan rijden in de stedelijke logistiek. Hans Quak, senior scientist: “Momenteel wordt er vooral getest met een beperkt aantal voertuigen, waardoor er nog weinig ervaring is met vragen als: Op welke manier kan snel laden gemakkelijk worden geïntegreerd in de planning van voertuigroutes, zodat routes die langer zijn dan de actieradius van elektrische bestelwagens ook zero emissie kunnen worden uitgevoerd? Hoe ziet een reserveringssysteem er idealiter uit, zodat de snelle laadinfrastructuur goed benut kan worden, maar wel beschikbaar is op de tijden dat dit binnen de route van een vervoerder past? Op welke wijze kan een grote(re) vloot opgeladen worden op een hub, terwijl de sorteermachines werken, en er geen extra investeringen in het elektriciteitsnetwerk gedaan moeten worden”. Via de subsidieregeling Demonstratieregeling klimaattechnologieën en -innovaties in Transport (DKTI Transport) investeert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ruim 30 miljoen euro in de uitrol van infrastructuur voor alternatieve energiebronnen en de demonstratie van oplossingen voor duurzaam goederenvervoer, verdeeld over 29 projecten. RVO.nl voert deze regeling uit. FLEX EV is als eerste uit de beoordeling gekomen. Het ministerie van IenW verleent bijna 2 miljoen euro subsidie omdat verwacht wordt dat het project een bijdrage kan leveren aan de lokale luchtkwaliteit en de vermindering van de uitstoot van CO2. +++

+++ SEAT en Telefónica zijn in het Spaanse Segovia een proef gestart waarbij auto’s met het nieuwe, snelle 5G netwerk voor mobiele communicatie rechtstreeks kunnen communiceren met slimme wegapparatuur. De technologie C-V2X (Cellular Vehicle to X) regelt een draadloze communicatie tussen weggebruikers als auto’s, motoren, voetgangers en fietsers in de infrastructuur. C-V2X technologie is een belangrijke stap richting 5G voor autoapplicaties, met directe communicatie tussen voertuigen en hun omgeving. Seat stelt voor de proef een Ateca beschikbaar die is uitgerust met de nieuwste internettechnologie. Die is zo aangepast dat bestuurders via het instrumentenpaneel kunnen worden gewaarschuwd voor gevaarlijke situaties. De test in Segovia wordt behalve door Seat ook ondersteund door communicatiespecialisten, wegbeheerders en Nokia, dat een server heeft ontwikkeld die ervoor zorgt dat de apparatuur en weginfrastructuur met elkaar kunnen ‘praten’. De auto’s communiceren niet alleen met elkaar, maar ook rechtstreeks met slimme weginfrastructuur, zoals verkeerslichten. Bij de proef in Segovia ontvangt het voertuig bijvoorbeeld een waarschuwing van een verkeerslicht als om de hoek een voetganger een zebrapad oversteekt terwijl de bestuurder deze nog niet kan zien. Als de bestuurder met een richtingaanwijzer signaal aangeeft juist die richting uit te willen rijden, geeft het voertuig een waarschuwing af dat er een voetganger op het zebrapad staat. Ook ontvangt het voertuig bij de proef in Segovia een waarschuwing van een verkeerslicht als het op rood gaat springen. Afhankelijk van de locatie, snelheid en koers, beslist het voertuig dan of het nog voldoende tijd heeft om het kruispunt veilig over te steken. Als dat niet het geval is, wordt de bestuurder via het instrumentenpaneel gewaarschuwd zodat hij op tijd kan remmen. Volgens Fabian Simmer, digitaal manager bij Seat, versnelt het merk zijn digitale transformatie. Het is de strategie van het Spaanse automerk om zichzelf te positioneren als vooraanstaande speler op het gebied van gedigitaliseerde mobiliteitsoplossingen. “De ontwikkeling waarbij de auto en 5G-technologie met elkaar samenwerken stelt ons in staat vooruitgang te blijven boeken. Ons doel is om bestuurders een plezieriger en meer veilige rit te bieden”. +++

+++ TESLA maakt serieus werk van de nieuwe Model 3 Performance. Door middel van een toekomstige update krijgen bestuurders de beschikking over een Track Mode. Met activering van de functie wordt het vermogen anders verdeeld over de 4 wielen, waardoor het mogelijk is om te driften. Diverse rij hulpsystemen kunnen evenwel niet uitgeschakeld worden, waardoor de Tesla zal ingrijpen wanneer zij dat nodigt acht. Een woordvoerder van de autofabrikant spreekt van “een simulatie werking van een mechanisch gelimiteerd slipdifferentieel”. Het woordje ‘simulatie’ zorgt evenwel voor twijfel of de Model 3 Performance daadwerkelijk een uitdagende stuurmansauto gaat worden. De Track Mode (de officiële naam moet nog bekend gemaakt worden) zit niet vanaf dag één in de Tesla Model 3 Performance gemonteerd. De functie zal op een later moment via een ‘door de lucht’ update aan de elektrische auto worden toegevoegd. +++

+++ Automobilisten die samen met de aankoop van een nieuwe auto direct bij de dealer een VERZEKERING afsluiten, zijn volgens vergelijking website Pricewise duurder uit. De site heeft vergelijkbare verzekeringen naast elkaar gezet en komt daaruit tot de conclusie dat verzekeren via de dealer 15 tot zelfs 103 % duurder is. Verder concludeert Pricewise dat de dealergebonden verzekering de klant voor elke reparatie naar de dealer stuurt en dat bij reparatie elders een eigen risico zou gelden van 500 euro. In feite is dat niet veel anders dan normale verzekeringsmaatschappijen die werken met een gestuurde schadestroom naar geselecteerde schade herstelbedrijven. Wil de klant naar een eigen, vertrouwd adres, dan is ook daarbij het eigen risico hoger. Het negatieve beeld dat de vergelijkingssite schetst, wordt bovendien aangevuld met de bewering dat de consument bij een nieuwwaardeverzekering verplicht zou zijn om dezelfde auto bij dezelfde dealer te kopen. Ook zou volgens het onderzoek goed advies ontbreken. Pricewise geeft vergelijkingscijfers van een Volkswagen Polo, Mercedes-Benz A klasse en Skoda Rapid die respectievelijk bij de dealer 74, 103 en 55 % duurder zouden zijn dan de meest voordelige verzekering op de eigen site. Automobilisten zijn zo al snel honderden euro’s duurder uit zijn dan noodzakelijk. Pricewise raadt autokopers dan ook aan om de verschillende verzekeringsopties vooraf goed te onderzoeken. +++

Comments are closed.