Auto van de zaak: diesel rijder is de pineut

0

Huidige leaserijders in een dieselauto worden bij het wisselen van baan geconfronteerd met extra hoge afkoopkosten. Vanwege de dalende restwaardes van oliegestookte personenwagens is er in de praktijk sprake van een flinke naheffing. Volgens de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) belemmeren de hoge afkoopkosten de berijder om zonder zorgen van baan te wisselen.

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Er zijn nu bijvoorbeeld 62.000 meer vacatures dan een kwartaal geleden. Dit zorgt ervoor dat relatief veel mensen de kans krijgen om over te stappen naar een andere werkgever. Voor de ruim 1,5 miljoen werknemers met een auto van de zaak, kan dit voor onverwacht hoge kosten zorgen bij het inleveren van de leasewagen indien het een dieselexemplaar betreft.

Veel werknemers met een auto van de zaak hebben een regeling waarin een bepaling is opgenomen over de afkoopsom van de leasewagen. Als men uit dienst treedt, moet men de auto van de zaak meenemen of de afkoopkosten van het contract aan de leasemaatschappij betalen. Dergelijke bedragen lopen in de duizenden euro’s en beperken de arbeidsmobiliteit van de zakelijke rijder.

De VZR is tegen afkoopsommen voor zakelijke rijders. Hier is ook vaak veel discussie over. De kosten zijn ondoorzichtig en risico’s worden afgewenteld op de werknemer. Met succes zijn afkoopsommen al regelmatig aangevochten. Hiervoor is reeds veel jurisprudentie. Enkel de daadwerkelijke kosten mogen onder bepaalde omstandigheden doorbelast worden.

In de praktijk merkt de VZR dat de zakelijke rijder die in een dieselauto rijdt, extra de pineut is. Zij krijgen te maken met extra hoge afkoopsommen van het leasecontract. Doordat de aantrekkelijkheid van dieselauto’s is afgenomen, hebben dit type personenwagens lagere restwaardes. Dit betekent dat de afkoopsommen juist voor dit soort modellen extra hoog geworden zijn. Een bedrag van 10.000 euro is daarbij geen uitzondering meer. De VZR waarschuwt leaserijders hiervoor en adviseert hen om al voordat het ‘afkoopprobleem’ gaat spelen, bezwaar te maken tegen de regeling.

Reageren is niet mogelijk.