Groen licht voor rekening rijden

0

De kogel is door de kerk: in het Klimaatakkoord, dat eind deze maand gepresenteerd wordt, staat dat rekeningrijden vanaf 2026 mogelijk wordt. Dat bevestigen bronnen rond de coalitie.

Volgens die bronnen is ook de CO2-heffing voor de industrie rond. Gasprijzen zullen stijgen. Door met betrekking tot het Klimaatakkoord nu al toezeggingen te doen voor 2026, regeert het kabinet over zijn graf heen. Maar door de huidige regering Rutte wordt nog helemaal niet uitgewerkt hoe het rekeningrijden precies vorm krijgt.

In 2026 kunnen de kaarten voor rekeningrijden dus anders liggen. Daarmee gaan Nederlanders straks betalen per gereden kilometer. Er worden met betrekking tot de invoering daarvan verschillende opties voor een nieuw kabinet bekeken. Die zullen op een rij worden gezet door een commissie.

Er gaat over 3 varianten gesproken worden. In de eerste optie gaan alleen elektrische auto’s per gereden kilometer betalen. Gebruikers van dergelijke personenwagens betalen nu geen wegenbelasting en ook geen benzine of diesel accijns. Die inkomsten loopt het kabinet dus mis bij elektrisch rijden en dat kan met deze variant worden opgelost. In de tweede optie moeten alle auto’s betalen, maar komt er geen heffing voor het rijden in de spits. Mogelijkheid nummer 3 is dat het rijden in de spits extra wordt belast.

Met het maken van plannen voor rekeningrijden wordt een jarenlang taboe doorbroken. Binnen het kabinet is de maatregel omstreden. De VVD verzette zich altijd tegen de invoering van rekeningrijden. Volgens de liberalen zou het enkel een nieuwe vorm van belasting voor autorijders zijn. De VVD heeft een duidelijke voorkeur voor de eerste variant, dus dat rekeningrijden alleen ingevoerd wordt voor elektrische auto’s. Voor benzine en diesel auto’s blijft alles hetzelfde.

Het huidige kabinet gaat nog geen definitief besluit nemen over rekeningrijden, maar de 3 varianten zullen een belangrijke inzet worden in de campagnes voor de volgende landelijke verkiezingen. In de formatie daarna zal er een besluit moeten worden genomen. De term rekeningrijden is niet heel populair en politiek erg beladen. Daarom zal deze maatregel door verschillende partijen de komende tijd vast anders genoemd gaan worden. Toch is de kern hetzelfde: betalen voor gebruik van de auto, in plaats van een standaard en vast bedrag aan wegenbelasting.

Het plan voor rekeningrijden is onderdeel van het Klimaatakkoord dat naar verwachting eind deze maand wordt gepresenteerd. Daarin zal ook informatie staan over de subsidiëring van elektrische auto’s. Eerder lekte al uit dat de gasprijs met 10 cent per kubieke meter wordt verhoogd in 2026. Volgens coalitiebronnen is er voldoende dekking om de komende 6 jaar niet te hoeven rekeningrijden. Maar daarna valt de dekking weg, omdat de opbrengsten van motorrijtuigenbelasting en accijnzen dan niet meer voldoende zijn. Daarvoor moeten dus plannen bedacht worden. Die komen dus allemaal neer op een vorm van rekeningrijden.

Reageren is niet mogelijk.