Autofabrikant vragen uitstel voor Euro6 norm

0

Met de verplichte Euro6 emissienorm om de hoek, wordt het steeds duidelijker dat het gros van de autofabrikanten niet klaar is om te voldoen aan de strengere regelgeving die op 1 januari 2021 van kracht wordt. Zij vragen daarom 6 maanden uitstel om hun zaken alsnog op orde te krijgen.

De CEO van Fiat Chrysler Automobiles, Mike Manley, trekt als voorzitter van de European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) aan de alarmbel. Volgens die belangenorganisatie wordt het steeds duidelijker dat het gros van de autofabrikanten niet in staat zal zijn om op 1 januari 2021 haar gehele gamma te laten voldoen aan de Euro6 -standaard. Er is niet zozeer een technisch probleem, maar wel achterstand met de papierwinkek. Want elke motoruitvoering van een auto moet een nieuwe typegoedkeuring krijgen. En de instanties die de betreffende tests uitvoeren, hebben een pijnlijke achterstand opgelopen door de corona crisis.

Concreet wil dit dus zeggen dat hoewel autofabrikanten modellen klaar hebben die voldoen aan alle vereisten van de Euro6 emissienorm, die niet verkocht mogen worden zolang er geen typegoedkeuring is. Volgens de ACEA zouden daardoor tot 600.000 auto’s die nu al gebouwd zijn vanaf 1 januari 2021 niet meer verkocht mogen worden. Dat die voorraad, mede als gevolg van de economische gevolgen van de corona pandemie, dit jaar niet meer de deur uit gaan, wordt steeds duidelijker. Bovendien is het dus onduidelijk of voor die auto’s het licht op groen gezet wordt voor wat betreft verkooptoestemming voor het jaar om is. Op dit moment zijn er circa 2.100 aanvragen voor een goedkeuring voor modellen die voldoen aan de Euro6 norm in behandeling; een achterstand die waarschijnlijk niet meer weggewerkt kan worden voor 1 januari 2021.

Manley stelt als voorzitter van de European Automobile Manufacturers’ Association dan ook voor dat Europa het bekrachtigen van de Euro6 norm met 6 maanden uitstelt. Eerder kwam dezelfde beslissing al uit China waar de lokale strengere emissienorm pas een half jaar later van kracht wordt dan oorspronkelijk was gepland. In Japan kregen autofabrikanten 3 extra maanden uitstel om zich naar de nationale emissieregels te schikken. Als ‘Brussel’ niet akkoord gaat met het verzoek van Manley, dan voorziet de ACEA voorzitter 2 scenario’s: autofabrikanten blijven ofwel de modellen zonder goedkeuring bouwen (en leggen dus een gigantische voorraad aan tot de typegoedkeuring binnen is), ofwel ze stoppen de productieband van modellen die niet aan de nieuwe regels voldoen tot de typegoedkeuring er is. Dat die laatste keuze een enorme impact zal hebben op de werkgelegenheid in de fabrieken spreekt voor zich. Manley heeft zijn verzoek neergelegd bij EU-commissaris Thierry Breton.

Reageren is niet mogelijk.