Stern ziet weer duidelijk vraagherstel naar gebruikte auto’s

0

De Stern Groep heeft in het tweede kwartaal de helft minder nieuwe auto’s verkocht. Oorzaak was het wegvallen van de zakelijke markt. Ook de afzet van gebruikte auto’s was in april en mei veel lager dan in dezelfde maanden van 2019. Maar in juni was er echter sprake van een duidelijk vraagherstel.

De halfjaaromzet van de beursgenoteerde autogroep kwam met afgerond 382 miljoen euro door bovengenoemde vraagdaling 12,5 procent lager uit dan in het eerste semester van 2019. Vanwege de corona crisis en de daardoor verwachte aanhoudende druk op de resultaten heeft Stern diverse, deels nieuwe, kostenbesparende maatregelen genomen. Mede hierdoor heeft de Stern Groep in de eerste jaarhelft met winst kunnen afsluiten, hoewel het om een bescheiden bedrag ging: 1,068 miljoen euro.

Dat het eindresultaat met zwarte cijfers kon worden geschreven, was ook voor een flink deel te danken aan een netto bate uit het belang in verzekeringsmaatschappij Bovemij. Die werd al in het eerste kwartaal gemeld. Door een afboeking van 20 miljoen euro op de goodwill van dealergroep Stern komt onder de streep evenwel een verlies van 19,057 miljoen euro uit de bus. In 2019 werd in het eerste semester 1,03 miljoen euro aan winst gerealiseerd. Het bedrijfsresultaat uit voort te zetten activiteiten kwam uit op 4 miljoen euro, tegenover 4,8 miljoen euro in 2019. Dat is inclusief de NOW compensatie, maar exclusief bovengenoemde afboeking op de goodwill.

Het marktaandeel van de Stern Groep op de sterk ingezakte markt voor personenauto’s nam licht toe, namelijk van 4,3 naar 4,5 procent. Bij de bedrijfswagens moest het bedrijf echter terrein prijsgeven: het marktaandeel liep in dit segment terug van 7,3 naar 6,4 procent. Volgens de Stern Groep is er evenwel sprake van een vertekend beeld omdat er in 2019 kon worden geprofiteerd van een eenmalige grote deal. Door het gezakte marktaandeel op de bedrijfswagenmarkt zijn bij het bedrijf in de eerste jaarhelft 77 arbeidsplaatsen verdwenen.

Omdat de Stern Groep ook gebruik kon maken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid van de overheid kwamen de personeelskosten, ondanks de CAO verhoging van 3,2 procent per 1 februari, lager uit dan in het eerste semester van 2019. Het gaat om een verschil van 15,4 procent. Vergeleken met begin 2019 telt de Stern Groep nu, mede door de sluiting van 10 vestigingen vorig jaar, circa 200 fulltime medewerkers minder. Het lagere aantal vestigingen heeft er toe geleid dat de omzet van de werkplaatsen duidelijk achterbleef bij die in de eerste helft van 2019. De dealerdivisie zag zijn omzet in het afgelopen half jaar dalen met 18,8 procent naar 371,4 miljoen euro.

Het bedrijfsresultaat (exclusief de afboeking van de goodwill) kwam uit op 2,6 miljoen euro (eerste helft van 2019: 5,8 miljoen euro). De omzet bleef naar omstandigheden redelijk op peil, omdat door de overname van de lease tak aan ALD, de leaseauto’s nu extern worden verkocht. Dat de verhuurmarkt na de lockdown vrijwel geheel op zijn gat kwam te liggen, leidde bij Stern Mobility Solutions tot een negatief bedrijfsresultaat van 0,7 miljoen euro (2019: 0,2 miljoen euro positief in de eerste jaarhelft). Afgebouwd werden ook de schadevestigingen, ondergebracht in Sternpoint. Deze tak noteerde een omzetdaling van ruim 10 procent en een negatief bedrijfsresultaat van 0,4 miljoen euro, tegenover een winst van 0,1 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2019.

Directievoorzitter Henk van der Kwast (foto) geeft de volgende toelichting: “De huidige omstandigheden zijn ongekend. De gevolgen van Covid-19 hebben een grote invloed gehad op het resultaat in de eerste jaarhelft, waarbij opgemerkt moet worden dat de NOW regeling een belangrijke mitigerende werking heeft gehad. Onze inschatting is dat de negatieve invloed van het corona virus op de toekomstige bedrijfsresultaten van Dealergroep Stern uiteindelijk beperkt is”. Stern Mobility Solutions heeft de verhuurvloot direct na de afkondiging van de corona beperkingen met circa 1.000 voertuigen afgebouwd teneinde de bezettingsgraad op het gewenste niveau te houden. Medio mei was het wagenpark met 1.800 voertuigen op het laagste niveau beland. Als gevolg van de versoepeling door de overheid van de Covid-19 maatregelen, was er vanaf dat moment weer een toename van de vraag. De verhuurvloot bestond op 30 juni uit 1.916 voertuigen; een afname van 25,6 procent ten opzichte van eind 2019. Verder lag ook het schadeherstelwerk op een fors lager niveau dan vorig jaar, hoewel ook hier de vraag sinds juni weer wat aantrekt.

 

Reageren is niet mogelijk.