Wat Henk Krol voor de politiek is, dat is Victor Muller voor de autobranche

0

De talkshow van Eva Jinek beleefde na een 15 weken durende vliegende doorstart met gast Henk Krol. Deze politicus kwam onlangs in opspraak wegens declaraties die hij gedaan zou hebben. Onder meer stroopwafels à 43 euro werden in rekening gebracht bij zijn partij (destijds 50PLUS). Het gerucht gaat dat hij nog veel meer privé-uitgaven zou hebben gedeclareerd. Krol heeft inmiddels een reputatie opgebouwd als sjoemelaar. In 2013 kwam hij negatief in het nieuws vanwege het ontduiken van pensioenpremies voor werknemers van zijn Gaykrant. En persoonlijk heeft uw verslaggever eind jaren tachtig, begin jaren negentig mee kunnen maken hoe hij het bestuur van het COC fleste tijdens een ‘samenwerkingsproject’. Een echte matennaaier dus, die vindt dat het bij zijn vele akkefietjes altijd aan ‘de ander’ ligt.

In de autobranche is Victor Muller een soort ‘Henk Krol’. Zijn initiatief om het Nederlandse automerk Spyker nieuw leven in te blazen, was even succesvol als de poging van Krol om van 50PLUS een politieke partij te maken waarvan de fractieleden respectvol met elkaar omgaan. Krol had plannen om samen met Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten (ex Partij van de Dieren) een nieuwe politieke speler te worden (Partij van de Toekomst), maar die droom ging als een nachtkaars uit, net zoals de overname van Saab op een deceptie uitliep. Nu is er op zich met het nemen van nieuwe initiatieven weinig mis, noch met het ontwikkelen van bijzondere conceptauto’s (ook als die nooit het productiestadium halen). Het wordt anders als er blijkt dat er sprake is van financieel geknoei want daarvan is direct of indirect de samenleving de dupe.

De curator die aangesteld is na het faillissement van Spyker laat weten dat Muller er in financieel opzicht een zootje van heeft gemaakt. De onderneming zou geen eigen rekening hebben, in 2018 geen jaarrekening hebben opgegeven bij de Kamer van Koophandel en de boekhouding zoek hebben gemaakt (de vraag is of die er überhaupt geweest is). Schuldeisers zouden nog minstens 800.000 euro te goed hebben van Spyker, maar naar dat geld kunnen zij door toedoen van Muller fluiten. Volgens de boeken zou ook een C8 Preliator (waarde: 315.000 euro) bij de inboedel horen, maar die is niet terug te vinden. Het vermoeden bestaat dat Muller die achterover heeft gedrukt. De voormalige topman wil evenwel niet reageren op vragen over deze kwestie.

Uit het meest recente faillissementsverslag blijkt dat Muller al maanden belooft om de schuldeisers in het bankroet schadeloos te stellen, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Het geld daarvoor zou hij ophalen via obligatieleningen of de verkoop van merkrechten. Maar ruim 5 maanden na het faillissement is het betreffende crediteurenakkoord nog steeds niet rond. “Het verleden heeft uitgewezen dat de heer Muller vaak mooie dingen toezegt, maar die lang niet altijd waarmaakt”, aldus de curator. Vervang de naam ‘Muller’ door ‘Krol’ en je hebt een mooi beeld van de actuele politiek.

Muller kan aansprakelijk gesteld worden voor het financiële tekort in de boedel. “Juridisch gezien is er sprake van onbehoorlijk bestuur, alleen al omdat de jaarrekening over 2018 niet is gedeponeerd. Of dat daadwerkelijk een belangrijke reden is voor het faillissement, zal nog moeten blijken”, aldus de curator. Muller reageerde nog niet op een verzoek op een toelichting.

Reageren is niet mogelijk.