Nieuwstelex: Audi komt met extra stekker hybride modellen

0

+++ Als het aan de autosector ligt, dan wordt ADAS toegevoegd aan de APK keuring. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Beleidsondersteunend advies ADAS & (schade) reparatie’ dat is uitgevoerd door HAN Automotive Research en V-tron in opdracht van Rijkswaterstaat. Momenteel is 10 % tot 15 % van het Nederlandse wagenpark uitgerust met een dergelijk veiligheidssysteem. De onderzoekers verwachten een jaarlijkse groei van circa 4 % van het aantal ADAS systemen. Dergelijke rij hulpsystemen brengen volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid risico’s met zich mee. Om ADAS aan de APK keuring te kunnen toevoegen, is het noodzakelijk dat een database wordt opgetuigd waarin het chassisnummer is opgenomen van de auto met geactiveerd ADAS systeem. Het toezicht op dit register moet uitgevoerd worden door de RDW. Verder constateren de onderzoekers dat er verschillende gelijkwaardig functionerende systemen op de markt zijn. Aanbeveling is dan ook dat eventuele afwijkingen, zoals benamingen of kenmerken, opgenomen worden in de database. Ter bevordering van de controle, uitgevoerd door steekproefcontroleurs van de RDW, stellen de onderzoekers voor om in overleg met auto & onderdelen fabrikanten een lijst van criteria samen te stellen. Hierin moeten standaardisatie, technische werking, technische specificaties, controle op werking, kalibratie en de uitvoerbaarheid van testen opgenomen zijn. In de werkplaats is het noodzakelijk dat monteurs een opleiding volgen om kennis op te doen, zo blijkt uit het onderzoek. Het benodigde kennisniveau is nog niet aanwezig, wat mede komt door de complexiteit van de verschillende ADAS systemen. Daarnaast adviseren de onderzoekers samenwerking met schade & autoruitherstel bedrijven voor herstel volgens de fabrieksspecificaties. +++

+++ AUDI breidt haar gamma in de komende maanden uit met 3 nieuwe stekker hybride modellen. Het totaal komt dan uit op 8 varianten. Op dit moment levert Audi de A6, A7, A8, Q5 en Q7 in deels elektrische vorm. Daar komen in de komende maanden de A3, Q5 Sportback en Q8 bij. +++

+++ Als onderdeel van haar ‘Go Electric’ programma om consumenten te informeren, heeft Ford een onderzoek laten uitvoeren om meer te weten te komen over de klant met betrekking tot de aanschaf van een ELEKTRISCHE auto. De 3 grootste struikelblokken bij de aanschaf van een emissievrije personenwagen zijn bekend: de actieradius (37 %), een te hoge prijs (51 %) en de beschikbaarheid van laadpalen (51 %). Maar ook het gebrek aan kennis over de elektrische auto is een groot obstakel. Volgens de studie heeft 1 op de 3 klanten het technische concept nog niet goed begrepen. Ernstiger is dat 3 op de 4 personen geen verschil zien tussen hybride en elektrische auto’s. Andy Barratt, de CEO van Ford in het Verenigd Koninkrijk, laat weten: “Nu de verschuiving naar elektrificatie versnelt, is er geen twijfel mogelijk dat er op ons een enorme verantwoordelijkheid rust en dat er fundamentele inspanningen nodig zijn om consumenten klaar te maken voor de overstap. Het begint daarbij met uitleg over de diverse (deels) elektrische technologieën en wat de onderlinge verschillen zijn. In het Verenigd Koninkrijk bestaat nu 5 % van de verkoop van nieuwe auto’s uit elektrische exemplaren. Niet slecht, maar nog geen echt succes, en dat komt onder meer door heel wat verwarring bij potentiële klanten. +++

+++ Het kabinet heeft een investering van in totaal 20 miljard euro aangekondigd om onder meer de INFRASTRUCTUUR mee te versterken. De Mobiliteitsalliantie is blij met de aangekondigde investering. “Dit kabinetsbesluit getuigt van moed en een duidelijke visie over het belang van mobiliteit voor onze economie, samenleving en aanpak van de huidige crisis”, stelt een woordvoerder van deze belangengroep. De alliantie is een samenwerkingsverband van 25 partijen en is opgericht om er voor te zorgen dat Nederland ook in de toekomst op de weg ‘in beweging blijft’. Dit vraagt om een verandering naar een nieuw, slimmer mobiliteitssysteem waarin zowel de werknemer als de ondernemer flexibel kan reizen. Partners zijn onder andere Transport & Logistiek Nederland, de RAI Vereniging, de Fietsersbond, de ANWB, de KNAC, de NS, de BOVAG en Bouwend Nederland. Voor de Mobiliteitsalliantie staat voorop dat de investeringen bijdragen aan de transitie naar een flexibeler vervoerssysteem. Hiertoe is afgelopen jaar het Deltaplan Mobiliteit ontwikkeld inclusief investeringsagenda. In deze agenda wordt ingezet op de aanpak van knelpunten in zowel het Openbaar Vervoer, op de weg, fiets en water als op investeringen in het digitaal en fysiek verbinden van vervoersmiddelen zoals Mobility as a Service (MaaS) en vervoershubs. Ook de komst van een systeem van betalen naar gebruik is cruciaal voor een goed werkend en eerlijk systeem. Het kabinet heeft aangegeven met het Groeifonds oude keuzes los te laten en nieuwe richtingen te willen inslaan. Samenhang van de investeringen met andere opgaven zoals bijvoorbeeld innovatie, woningbouw, onderwijs en zorg staat daarbij voorop. Volgens de alliantiepartijen sluit deze visie aan op de voorstellen van de Mobiliteitsalliantie. Komende periode gaat de Mobiliteitsalliantie graag met de ‘Groeifondscommissie’ in gesprek over de keuzes van investeringen in mobiliteit. De alliantie waarschuwt tegelijkertijd dat de strategie ook kwetsbaar is door de volgende kabinetten medeverantwoordelijk te maken voor de uitvoering. Het Groeifonds is geen vrijbrief om af te zien van structurele ophoging van de begroting voor infrastructuur gerelateerde zaken of te bezuinigen zoals de afgelopen 10 jaar juist wel is gebeurd. De Mobiliteitsalliantie roept ook het volgend kabinet op om deze investeringslijn door te zetten en structureel extra geld uit te trekken voor mobiliteit. 3 Miljard extra per jaar is nodig om Nederland bereikbaar te houden. Ook volgende generaties moeten kunnen wonen in een Nederland met goede zorg, goed onderwijs, een leefbare omgeving én zij moeten genoeg geld overhouden om zelf te kunnen besteden. In het geval van een toekomstige economische dip, is het belangrijk om die klappen op te kunnen vangen zónder directe bezuinigingen. Daarvoor is economische groei nodig. Het kabinet trekt de komende 5 jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen die daaraan gaan bijdragen. Dit geld, ondergebracht in het Nationaal Groeifonds, gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. De ministerraad is akkoord met het voorstel hiervoor van ministers Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Hoekstra (Financiën). Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen, niet voor terugkerende overheidsuitgaven. Het fonds krijgt een eigen begroting en een onafhankelijke commissie beoordeelt de voorstellen. De Tweede Kamer moet instemmen met de verdeling van geld over de drie investeringsterreinen kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. De economische gevolgen van het corona virus maken nog eens extra duidelijk dat welvaart en economische groei niet vanzelfsprekend zijn. Het onderstreept hoe belangrijk het is om in goede tijden buffers op te bouwen zodat er in slechte tijden kan worden geïnvesteerd in plaats van bezuinigd. Daar komen nog andere uitdagingen bij, zoals de vergrijzing, klimaatverandering en een lagere groei van de productiviteit. Om de welvaart de komende 20 tot 30 jaar te behouden en te vergroten, moet de economie harder en anders groeien. Dat is nodig om in de toekomst gezondheidszorg, onderwijs en pensioenen te kunnen betalen en daarnaast geld over te houden voor de huishoudportemonnee. Ondernemers, bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen krijgen een belangrijke rol bij het aandragen van investeringsvoorstellen. Het ministerie dat over een specifiek onderwerp gaat, dient een voorstel vervolgens formeel in. Een investeringsvoorstel heeft een minimumomvang van 30 miljoen euro, er geldt geen maximumomvang per project. Er zijn op korte termijn al kansen voor investeringen die helpen om in de toekomst de welvaart en het verdienvermogen te vergroten. Daarom wil het kabinet nog deze kabinetsperiode besluiten over enkele projecten die hieraan bijdragen. Omwille van de tijd is er voor deze eerste ronde geen brede uitvraag voor projecten gedaan, maar is gekozen voor het indienen van voorstellen waarvoor al goed uitgewerkte plannen liggen. Voor een objectief en politiek onafhankelijk oordeel over de ingediende investeringsvoorstellen stelt het kabinet een onafhankelijke commissie in. Geld wordt pas beschikbaar gesteld na een positief advies van deze commissie en een besluit van het kabinet. Bij de jaarlijkse ‘Staat van de Economie’ maken de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Financiën de investeringsplannen voortaan bekend. +++

+++ HYUNDAI en SK Innovation hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het wereldwijde beheer van een cruciaal onderdeel van de automobiliteit van vandaag en morgen: batterijen. De bedrijven bundelen hun krachten met als doel een duurzaam ecosysteem voor batterijen te ontwikkelen, dat ook bekend is als BaaS (Battery as a Service). Daarbij richten de 2 Zuid Koreaanse partners zich in eerste instantie op het verzamelen en testen van het accupakket dat momenteel gebruikt wordt in de e-Niro van Kia, het zustermerk van Hyundai. Op deze manier willen Hyundai en SK Innovation de gehele levenscyclus van de accu’s stabiliseren, van de inzameling van grondstoffen tot de recycling, met alle voordelen van dien op het gebied van kostenbeheersing en de vermindering van de CO2-uitstoot. Het moet ook zorgen voor een geïntegreerd en intelligent batterijontwerp. Door te weten hoe batterijen moeten worden gerecycled, kunnen ze dienovereenkomstig worden ontworpen. En dat heeft enkel voordelen, waaronder het beperken van het gebruik van edelmetalen zoals lithium, nikkel of kobalt, die een verwoestend effect op het milieu hebben. Youngcho Chi, president en chief innovation officer van Hyundai: “Onze samenwerking met SK Innovation is een eerste, maar cruciale stap in het optimaliseren van de synergie effecten tussen de mobiliteit & accubedrijven. Wij verwachten dat onze samenwerking een enorm positieve rol zal spelen bij het versterken van het concurrentievermogen van Hyundai en Kia op het gebied van schone mobiliteit en bij het uitbreiden van het aanbod van milieuvriendelijke elektrische auto’s”. +++

+++ JAGUAR LAND ROVER heeft niet de ambitie om van haar SVO divisie het Britse equivalent van BMW M of Mercedes-AMG te maken. Bij deze concurrenten ligt de focus op opvoering van het prestatieniveau. Bij het 6 jaar geleden oprichtte Special Vehicle Operations (SVO) staat versterking van het karakter van een model centraal. Dat is volgens divisie directeur Michael van der Sande iets anders dan het verkorten dan de sprinttijd naar 100 km/u. Een SVO behandeling van de Jaguar F-Pace levert dus niet hetzelfde resultaat op als bij de Range Rover Velar. Het karakter van beide modellen is immers verschillend: de F-Pace is van zichzelf al wat sportiever, terwijl de Velar meer gericht is op luxe. Bij de SVO versies komt die primaire eigenschap versterkt tot uitdrukking. Met als resultaat dat het 2 heel verschillende auto’s blijven. Van der Sande merkt overigens op dat de Jaguar Land Rover modellen waarbij door SVO wél gekozen wordt voor maximalisatie van de prestaties, deze zich qua verkoopresultaten uitstekend kunnen meten met het repertoire van BMW M of Mercedes-AMG. +++

+++ De KINDERGORDEL SmartKidBelt is volgens de Consumentenbond onveilig en moet van de markt worden gehaald. De bond zegt dat uit een botsproef naar voren is gekomen dat de constructie ernstige tekortkomingen heeft. De gordel is te koop via onder meer Amazon.nl en Bol.com, maar de Consumentenbond wil een verkoopverbod en terugroepactie. De SmartKidBelt is een geleider die het heup & diagonale deel van de autogordel bij elkaar trekt. Zo wordt die passend voor kinderen en zou een autostoeltje of stoel verhogende oplossing overbodig zijn. De Consumentenbond stelt dat de SmartKidBelt in een frontale botsing niet goed functioneert en een kind daardoor ernstig gewond kan raken. “De SmartKidBelt is dan ook niet veiliger dan wanneer een kind zonder zitje in een gewone autogordel vervoerd wordt”, aldus een woordvoerder. De kindergordel is echter in Polen goedgekeurd en daarmee in Europese landen toegelaten. Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, noemt dat onbegrijpelijk: “Keuringsinstanties in andere Europese landen hadden deze goedkeuring nooit gegeven. Het probleem is dat fabrikanten zelf een keuringsinstantie mogen uitzoeken en dus kunnen kiezen voor één die de regels flexibel interpreteert”. +++

+++ Duitsland wil de LAADINFRASTRUCTUUR voor elektrische auto’s in Europa standaardiseren. Momenteel ontbreekt het daarbij aan coherentie. De Duitse minister van Transport, Andreas Scheuer, profiteert van het voorzitterschap van zijn land van de Raad van de Europese Unie om het belang te benadrukken van een gestandaardiseerde, gemeenschappelijke en grensoverschrijdende infrastructuur voor laadstations op Europees niveau. Dat geldt zowel voor elektrische auto’s als voertuigen op waterstof. Met het initiatief van de minister toont Duitsland zijn bereidheid om de betreffende Europese richtlijn te hervormen. Scheuer spreekt van “een belangrijke economische, industriële en milieukwestie”. Het doel van standaardisatie is om alle gebruikers “snel en gemakkelijk opladen” de bieden en om op die manier de ontwikkeling van de verkoop van elektrische auto’s op de Europese markt te bevorderen. Het hogere doel is evenwel verbetering van het milieu. Vervoer elektrificeren zou miljoenen tonnen CO2 in de lucht kunnen besparen en de doelstellingen van Europa in de strijd tegen de opwarming van de aarde helpen verwezenlijken. Scheuer voegt er aan toe: “Naast het opbouwen van het netwerk, staan er nog veel andere dingen op de planning, vooral op het gebied van klantvriendelijkheid”, als ondersteuning van de opbouw van “een gestandaardiseerd betalingssysteem op Europese schaal voor het opladen van elektrische wagens en het tanken van waterstof”. +++

Reageren is niet mogelijk.