Europese Commissie komt tussenbeide in geschil Daimler – Nokia

0

De patentrecht saga tussen Daimler en Nokia krijgt een nieuw hoofdstuk. De Europese Commissie heeft namelijk besloten om tussenbeide te komen in het geschil. Daimler werd eerder schuldig bevonden van het gebruiken van patenten van Nokia zonder licentie.

Daimler werd in september in het ongelijk gesteld door de rechter. Die oordeelde toen dat de Duitse autofabrikant wel degelijk patenten van Nokia heeft gebruikt in zijn navigatie- en communicatiesystemen zonder licentie. Er hing het moederbedrijf van Mercedes een verkoopverbod boven het hoofd, maar het Finse Nokia leek niet in staat de hiervoor benodigde 7 miljard euro aan onderpand te kunnen financieren. Een dergelijk ‘buffer’ werd noodzakelijk geacht indien in een hoger beroep alsnog geoordeeld zou worden dat Daimler in zijn recht stond.

Daimler beroept zich dan weer op het mededingingsrecht en is van mening dat Nokia zijn machtspositie misbruikt om onnodige patenten vast te leggen en daar dan hoge sommen voor te vragen. De Europese Commissie heeft nu besloten om in de zaak tussenbeide te komen in een poging het geschil tussen de 2 Europese grootmachten op te lossen. Als eerste gaat de Commissie kijken of er betere licentieoplossingen mogelijk zijn voor de autosector om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. De Commissie wil ook onderzoeken of de patenten die worden vastgelegd wel essentieel zijn en of er niet te veel auteursrechten voor  moeten worden betaald. Dat laatste zou echter moeilijk te achterhalen zijn op een markt die een mondiaal karakter heeft, zo stellen experts.

Volgens de Europese Commissie is een patent van Nokia zo essentieel voor de ontwikkeling van auto’s, dat er regelgeving moet komen over op welke manier een autofabrikant daar gebruik van mag maken. Zij zal op 24 november een stappenplan presenteren waarmee een einde gemaakt moet worden aan de onduidelijkheid rond het gebruikersrecht van zogeheten Standard Essential Patents (SEP): dat zijn patenten op technologie die nodig is om tot een marktstandaard te komen.

Patenthouders dienen dit soort patenten op een “niet-discriminerende, eerlijke en redelijke wijze” aan de markt te verstrekken. Daimler is hierover dus in een rechtszaak verwikkeld met Nokia. Aanleiding is het al dan niet mogen gebruiken van diens SEPs voor de connectiviteit en navigatie in haar auto’s. Volgens Nokia, dat jaarlijks meer dan 1 miljard euro verdient aan patentlicenties, is dat gebruik ongeautoriseerd. Maar volgens Daimler handelt Nokia in strijd met de mededingingswet: de autoproducent vindt dat het Finse bedrijf een licentie moet verschaffen aan de leveranciers van de connectiviteitssystemen. Dat maakt het gebruik voor Daimler goedkoper. Nokia won zoals gezegd een eerdere rechtszaak over dit dispuut. Als Daimler definitief wordt verboden gebruik te maken van het Nokia patent, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor onder andere het MBUX systeem, waarmee verbinding kan worden gemaakt tussen de auto, berijder en fabrikant.

 

Reageren is niet mogelijk.