Autobranche wil veelrijders meer laten betalen

0

Autobezitters moeten gaan betalen per gereden kilometer met een tarief dat is gebaseerd op de CO2-uitstoot van de auto. Dat staat in een plan van 4 organisaties in de autobranche en stichting Natuur en Milieu, waaraan Autointernationaal eerder vandaag al aandacht heeft besteed.

ANWB, Bovag, Rai Vereniging, de leasebedrijven en de stichting Natuur en Milieu willen dat de autobelastingen op de schop gaan, zodat autorijden duurzamer wordt zonder dat dit de automobilist meer gaat kosten. Het plan van de alliantie wordt gepresenteerd als ‘Groen Rekeningrijden. ‘Daarmee hopen de initiatiefnemers dat er de komende jaren veel meer nieuwe elektrische auto’s zullen worden aangeschaft, die op hun beurt later dan weer gretig aftrek moeten vinden op de occasionmarkt. Met het nieuwe belastingplan lopen de organisaties vooruit op de formatieonderhandelingen voor een nieuw kabinet, in de hoop dat hun voorstellen worden meegenomen.

De kilometerheffing moet in 2030 zijn ingevoerd. De heffing moet mede afhankelijk zijn van de uitstoot. Autobezitters die veel rijden, betalen dus meer. Voor die tijd moet de aanschaf van schone auto’s worden gestimuleerd, zonder dat het de consument extra geld kost. Dat kan bijvoorbeeld door een aanschafsubsidie te geven op zuinige benzinemodellen en elektrische auto’s.

Naar verwachting rijdt na 2030 nog zo’n driekwart van de auto’s op fossiele brandstoffen. Daarom moet de consument door gedragssturing worden overtuigd van het belang om een milieuvriendelijk vervoersalternatief te kiezen, bepleit de alliantie. Ook moet thuiswerken makkelijker worden gemaakt en moeten lease regelingen voor fietsen worden gestimuleerd.

De Europese Commissie kondigde vorig jaar aanscherping van de klimaatdoelen aan. In 2030 moet er, in plaats van de eerder afgesproken 49 procent, 55 procent minder CO2 worden uitgestoten dan in 1990. Maar het autogebruik in Nederland is de laatste jaren juist toegenomen en daarmee ook de vervuiling. Daarom zijn er nu maatregelen nodig, zeggen de opstellers van het plan.

Het is echter nog maar de vraag of rekeningrijden in een nieuw regeerakkoord wordt vastgelegd. VVD en CDA waren tot nu toe tegen. Maar anders dan in het verleden zijn het niet langer de files die dienen als argument voor het invoeren van rekeningrijden, maar het milieu. Dat leidt direct tot de vraag hoe eerlijk dat is: “Het is zo dat je winnaars en verliezers hebt als je een systeem van ‘anders betalen’ invoert”, zegt SP’er Mahir Alkaya. Hij vreest dat “gewone mensen met een gewone auto” de rekening gepresenteerd krijgen. “Zij hebben simpelweg geen geld voor een alternatief”.

“Ik vind het ongelofelijk dat organisaties die beweren dat ze opkomen voor gewone mensen met een gewone auto met zo’n slecht plan kunnen komen”, zo vervolgt Alkaya strijdbaar. “Want dit plan gaat er helemaal niet voor zorgen dat ons klimaat erop vooruit gaat. Dit plan zorgt er vooral voor dat de schatkist hier in Den Haag beter gevuld raakt. Mensen gaan dus meer betalen omdat ze simpelweg geen alternatief hebben voor een auto”, legt hij uit. “Dan zorgt dit plan er niet voor dat ze een alternatief gaan aanwenden, ze gaan alleen maar meer betalen voor een auto die ze al hebben. Dat is niet alleen niet eerlijk, het is ook niet rechtvaardig”.

“Het is zeker zo dat je winnaars en verliezers hebt als je een systeem van ‘anders betalen’ invoert”, erkent hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft Bert van Wee. “Maar die zouden wij ook hebben als we nu een systeem hebben van betalen per kilometer en iemand zou zeggen: zullen we dat afschaffen en meer betalen via de aanschaf van de auto”, voegt hij er nuancerend aan toe. “Dan zullen er gelijk mensen zijn die zeggen: het is super onredelijk, want opa van 85 die 2.000 kilometer per jaar rijdt, moet net zoveel aan de belasting betalen als z’n buurman die 30.000 kilometer met dezelfde auto rijdt. Wil je niet accepteren dat er winnaars en verliezers zijn, dan zal altijd alles bij het oude blijven”, legt hij uit.

Want wat Van Wee betreft ontkom je er niet aan een ander systeem in te voeren. “Als je iets wilt met elektrische auto’s, dan moet je iets met het betaalsysteem. Anders zouden die auto’s zwaar bevoordeeld worden. De verwachting is dat elektrische auto’s vanzelf steeds goedkoper worden, waardoor ze steeds minder een zetje nodig hebben van de overheid”, zo bevestigt hij eerdere berichtgeving van Autointernationaal. Of het rekeningrijden er ooit gaat komen? “Die vraag stelden ze me 10 jaar geleden ook. Ik geloof het pas als het rond is. Het is wel zo dat de noodzaak steeds groter wordt, omdat het aandeel elektrische auto’s steeds meer toeneemt. Alleen al om redenen die te maken hebben met overheidsinkomsten zal je wel wat moeten”.

Reageren is niet mogelijk.