Werkgevers willen haast met verhoging kilometervergoeding

0

Het kabinet moet de onbelaste reiskostenvergoeding zo snel mogelijk verhogen. Personeel komt namelijk door de opgelopen reiskosten met de huidige 19 cent in de knel, zo waarschuwen werkgevers. Zij roepen het kabinet op om snel te handelen.

Werkgeversorganisatie AWVN vroeg werkgevers hoe zij aankijken tegen de hogere brandstofprijzen en of zij hun personeel tegemoet (willen) komen. Niet eerder was de respons zo hoog: liefst 481 werkgevers reageerden. Daarvan zegt 4 op de 5 zegt zich zorgen te maken over de opgelopen reiskosten en de gevolgen daarvan voor werknemers: : Werkgevers merken dat een deel van het personeel in de problemen komt en vinden dat die groep snel een steuntje in de rug moet krijgen”, aldus Niek Hinsenveld van AWVN.

In het onderzoek zegt iets meer dan een derde van de werkgevers (36 procent) de regeling voor woon-werkverkeer aan te willen passen. Inmiddels is dat al gebeurd door 8 procent van de respondenten. Dat kan bijvoorbeeld zijn via verhoging van de kilometervergoeding, invoering van een tijdelijke maandelijkse tegemoetkoming of verlaging van de kilometerdrempel vanaf waar de vergoeding begint. De werkgevers zeggen dit te doen uit goed werkgeverschap, maar ook om te voorkomen dat personeel in de problemen komt of overstapt naar de concurrent.

Nu is de onbelaste kilometervergoeding nog altijd 19 cent per kilometer. Het gros van de werkgevers wil best meer vergoeden, maar alleen als de fiscale regels worden versoepeld. Als zij nu meer vergoeden dan 19 cent, dan zijn zij 20 procent duurder uit door afdracht van sociale premies en belasting. De werknemer houdt er bovendien maar maximaal 50 procent van de extra vergoeding aan over. Het kabinet heeft al aangekondigd de onbelaste reiskostenvergoeding per 2024 stapsgewijs te verhogen naar 23 cent, maar dat duurt de werkgevers te lang. Daarom roept de AWVN het kabinet op om sneller maatregelen te nemen. De Tweede Kamer heeft daar ook al op aangedrongen.

Het kabinet heeft beloofd hier bij de behandeling van het Belastingplan 2023 in het najaar op terug te komen, laat een woordvoerder weten. Hinsenveld: “Er wordt over gepraat om het moment naar voren te halen. Het is mooi als het 1 januari 2023 wordt, maar nog beter zou het zijn als het zo snel mogelijk gebeurt”. Meer thuiswerken ziet de werkgeversvereniging niet direct als oplossing omdat het voor een grote groep werkenden niet mogelijk is, zoals installateurs of verpleegkundigen. De AWVN ziet wel dat sommige bedrijven inzetten op duurzame alternatieven als ov-abonnementen en e-bike regelingen. Maar dat is voor de hiervoor genoemde installateurs natuurlijk geen oplossing.

Reageren is niet mogelijk.