Belgische flitspalen verliezen tolerantiemarge

0

De Belgische minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, heeft bekendgemaakt dat de flitspalen langs de snelwegen van onze zuiderburen minder tolerant worden. Wie nu nog aldaar langs een camera of trajectcontrole voorbij raast met meer dan 128 km/u, kan een boete in de bus verwachten.

Het zat er al even aan te komen maar is nu toch gebeurd: de flitspalen langs de Belgische snelwegen zijn hun tolerantiemarges en quota kwijt. Die beslissing is genomen nadat er eerst een proefproject liep op 7 verschillende locaties. Daaruit bleek dat de gemiddelde snelheid op die stukken snelweg met zo’n 10 km/u daalde wanneer de flitspalen actiever werden. Dat is reden genoeg voor Van Quickenborne om de maatregel door te trekken naar het hele land.

Concreet heeft de beslissing 2 gevolgen voor de Belgische flitspalen. Enerzijds wordt de flitsquota afgeschaft, waarbij een camera na het vaststellen van een bepaald aantal overtredingen in een soort slaapstand ging om de administratieve nasleep binnen de perken te houden. Het Belgische ministerie van Justitie bevestigt dan ook dat de verwerkingscentra nu perfect in staat zijn om een grotere toestroom aan boetes te behandelen dankzij het in dienst nemen van extra personeel. Wanneer men nu een flitspaal of trajectcontrole passeert, kan men er dus prat op gaan dat er iemand in een GVW (Gewestelijk Verwerkingscentrum) zit mee te kijken.

Daarnaast wordt de zogeheten tolerantiemarge overboord gegooid. Dit was een constructie die de effectieve snelheid die je moest rijden om geflitst te worden aanzienlijk hoger legde, eveneens om de toestroom aan vaststellingen binnen de perken te houden. Die marge verschilde per gewest en zelfs per regio, en werd vooral in Brussel en Wallonië toegepast. Daardoor werd je op sommige plaatsen in België pas beboet vanaf een effectieve snelheid van 141 km/u, aanzienlijk meer dus dan de wettelijk toegestane 120 km/u.

“Word ik vanaf nu dan geflitst vanaf ik heel even 121 km/u in België rij?” hoort de redactie van Autointernationaal.nl jou al denken. Nee, zo streng wordt de Belgische flitsfilosofie nou ook weer niet. Naast de eerder genoemde tolerantiemarge geldt er namelijk nog steeds een technische marge, die in de snelheidscamera’s en trajectcontroles ingebouwd zit voor het geval dat iemand op de bon gaat omdat het meettoestel (of je eigen snelheidsmeter) niet accuraat genoeg is. Die technische marge bedraagt 6 km/u voor snelheden lager dan 100 km/u, en 6 procent voor alles daarboven. In de praktijk betekent dit dat je nog steeds tot 128 km/u kan rijden voor je een enveloppe ter waarde van minstens 53 euro in de bus kan verwachten.

De maatregel treedt voorlopig enkel op de Belgische snelwegen. Daarbuiten blijven de tolerantiemarges en quota nog steeds van kracht. Maar ook daar wil de Belgische minister de wijzigingen op termijn gaan invoeren. Alleen is nog niet bekend wanneer dat zal zijn.

Reageren is niet mogelijk.