Prinsjesdag: reiskostenvergoeding naar 21 eurocent

0

Het Belastingplan 2023 is bekend. Dat omvat ook het plan om de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten te verhogen van 0,19 naar 0,21 eurocent per kilometer.

Het Belastingplan wordt ieder jaar op Prinsjesdag officieel bekendgemaakt, maar meestal lekt de inhoud voortijdig uit. De plannen worden na Prinsjesdag besproken door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Bij een akkoord gelden ze meestal vanaf 1 januari van het eerstvolgende jaar.

 

Reiskostenvergoeding

Per 1 januari 2024 gaat het bedrag naar 0,22 eurocent per kilometer. Het doel is om werknemers met deze regeling te compenseren voor de hogere kosten voor brandstof en openbaar vervoer, zo blijkt uit de overheidsdocumenten.

Werkgevers kunnen belastingvrij reiskosten vergoeden aan hun werknemers. Dat bedrag gaat dus omhoog. Het kabinet stelt voor om vanaf 1 januari 2023 de belastingvrije reiskostenvergoeding van 0,19 eurocent per kilometer dus te verhogen naar 0,21 eurocent. En vanaf 1 januari 2024 wordt dat 0,22 eurocent per kilometer .

“Deze bedragen zijn voor reiskosten tijdens het werk en voor woon-werkverkeer. Ze gelden voor werknemers in loondienst en voor ondernemers voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemers). Als een werkgever een hogere reiskostenvergoeding vergoedt, geldt het deel boven de 0,21 eurocent (vanaf 1 januari 2024 0,22 eurocent) per kilometer als loon. De werkgever moet hierover loonheffingen inhouden”, aldus de overheid.

Bij reizen met het openbaar vervoer kan de werkgever ook de volledige reiskosten belastingvrij vergoeden.

 

Lagere brandstofaccijns

De brandstofaccijns zal de komende periode lager is dan normaal. 1 april jongstleden heeft het kabinet de belasting voor ongelode benzine, diesel en LPG (brandstofaccijns) verlaagd om op die manier de pijn bij de burger van de stijging van de energieprijzen te verzachten. De belastingverlaging wordt nu verlengd tot en met 30 juni 2023. In de tweede helft van 2023 gaat het tarief mogelijk langzaam omhoog. Het kabinet wil tegen die tijd bekijken of de belastingverlaging gecontinueerd moet worden.

“Huishoudens voelen de verhoogde brandstofprijzen aan de pomp direct in hun portemonnee. De verlaging van de belasting op ongelode benzine, diesel en LPG moet huishoudens tegemoetkomen in de stijgende prijzen”, aldus de overheid. De maatregel richt zich vooral op de brandstofrekening van automobilisten. Hoeveel financieel voordeel die hierdoor heeft, hangt af van verschillende factoren, zoals het aantal auto’s per huishouden, het type auto en het aantal gereden kilometers per jaar. De overheid kan benzinestations niet verplichten de belastingverlaging door te berekenen in de verkoopprijs.

De verlaagde accijnstarieven leveren voor benzine afgerond 9 eurocent per liter lagere belasting op. In het geval van diesel gaat het om circa 5 eurocent. Bij LPG bedraag het voordeel 1,5 eurocent.

 

Elektrische auto opladen met zonnepanelen wordt aantrekkelijker

Het kabinet wil de btw op zonnepanelen vanaf 1 januari 2023 afschaffen. Dat maakt het opladen van je elektrische auto met zonnepanelen interessanter. Natuurlijk zijn zonnepanelen ook handig om de energierekening te verlagen.

“De btw op zonnepanelen gaat omlaag van 21 procent naar 0 procent”, aldus de Rijksoverheid. “Door de aanpassing hoeven particulieren bij de aankoop van zonnepanelen, de btw niet meer terug te vragen bij de Belastingdienst. Dat scheelt hen en de Belastingdienst werk”. Ook hoopt het kabinet dat de maatregel meer particulieren stimuleert om zonnepanelen te nemen. Voor eigenaren van een elektrische auto zijn zonnepanelen natuurlijk extra interessant, want zodra de zon schijnt, kan men de elektrische auto gratis opladen.

Er zit wel een addertje onder het gras. Dit zogenoemde nultarief geldt namelijk alleen als de zonnepanelen worden geïnstalleerd op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur.

 

Reageren is niet mogelijk.