Negeren rode kruisen toenemend gevaar voor verkeersveiligheid

0

Dit jaar werden er door Rijkswaterstaat in totaal 3.000 boetes uitgeschreven voor het negeren van een rood kruis op de snelweg. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Rijkswaterstaat begint daarom nu met een campagne om bestuurders bewust te maken van de gevaren.

Samen met de boetes die de politie uitdeelt voor het negeren van rode kruizen komt de teller dit jaar boven de 10.000, zegt Rijkswaterstaat. Afgelopen zomer is er onderzoek gedaan naar waarom mensen rode kruizen negeren, maar daar kwam geen duidelijk resultaat uit. Gedacht wordt dat de toegenomen drukte en een kort lontje van weggebruikers een rol spelen. Rijkswaterstaat ziet dat mensen minder geduldig zijn en daardoor in groten getale rode kruizen negeren.

De stijging van het aantal door Rijkswaterstaat uitgeschreven boetes is verder deels toe te schrijven aan het gestegen aantal weg inspecteurs met een BOA status. Dat zijn er inmiddels 58, vorig jaar waren dat er 50. Zij mogen 4 overtredingen bekeuren: negeren van rode kruizen, ten onrechte parkeren op de vluchtstrook, rijden over de vluchtstrook en hoogteoverschrijdingen bij tunnels. Boetes kunnen alleen uitgeschreven worden door weg inspecteurs ter plaatse. Rijkswaterstaat heeft camera’s boven de weg hangen, maar op basis van die beelden mogen geen boetes uitgedeeld worden.

Dit jaar kregen medewerkers van Rijkswaterstaat te maken met 7 ongelukken. Niet alleen met weg inspecteurs, maar bijvoorbeeld ook met pijlwagens. Bij 4 ongelukken werd er een rood kruis genegeerd.

 

Verkeersveiligheid

Minister Cora van Nieuwenhuizen wil flink gaan investeren in verkeersveiligheid. De komende 10 jaar maakt het kabinet ieder jaar 50 miljoen euro vrij voor veiligere kruispunten, fietspaden en wegen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil in de komende 10 jaar in totaal een half miljard euro vrijmaken voor veiligere infrastructuur. Van Nieuwenhuizen zegt dat dit hard nodig is. “Het aantal slachtoffers loopt op in plaats van dat het naar beneden gaat”.

Samen met provincies en gemeenten heeft het ministerie het afgelopen jaar een Strategisch Plan Verkeersveiligheid gemaakt. Daarin is in kaart gebracht wat er allemaal nodig is om Nederland verkeersveiliger te maken. “Er is heel veel werk aan de winkel, bijvoorbeeld ook ten aanzien van gevaarlijke kruispunten”, vertelt Van Nieuwenhuizen. Zij wil zich met name ook richten op de veiligheid van fietsers. “Er zijn de afgelopen jaren meer dodelijke slachtoffers gevallen op de fiets dan in de auto”.

Met het geld moeten de gevaarlijke kruispunten, rotondes en fietspaden aangepakt worden. De minister hoopt dat gemeentes en provincies ook meedoen en eenzelfde bedrag investeren. Als dat lukt, zou er de komende 10 jaar in totaal 1 miljard euro vrijkomen voor veiligere infrastructuur. De minister benadrukt dat er nu al veel gebeurt om de verkeersveiligheid te verbeteren: “Denk aan het recente app verbod op de fiets en de campagnes om mensen te wijzen op het gevaar van afleiding en alcohol in het verkeer”.

Ondanks die maatregelen is het aantal verkeersdoden in Nederland sinds 2010 gestegen. In 2018 nam het aantal slachtoffers zelfs met meer dan 10 procent toe. Deskundigen stelden eerder dit jaar dat die stijging deels te maken heeft met verkeerde keuzes van de overheid. Zo kozen wegbeheerders en het kabinet niet altijd voor maatregelen die de verkeersveiligheid ten goede kwamen. Als voorbeeld noemden deskundigen het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 km/u. Dat vonden zij een maatregel waarbij verkeersveiligheid een ondergeschikte rol speelt.

Minister Van Nieuwenhuizen wil de verkeersveiligheid er met goede projecten nu weer bovenop helpen. “De impact van een verkeersongeval is groot. Achter de kille cijfers over het toenemend aantal verkeersongelukken, schuilen verhalen van groot menselijk leed en verdriet”.

 

Trajectcontrole

Automobilisten op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht krijgen vanaf volgende week te maken met meer trajectcontroles. Het aantal controles wordt opgeschroefd van 3 naar 5. De aanpassing geldt voor beide richtingen.

Eerst werd op 3 wegdelen de snelheid gemeten met daartussen geen controles. Dat leidde tot onveilige situaties, zegt het Openbaar Ministerie. Automobilisten gingen sneller rijden op de stukken waar geen controle was en remden af als de controle weer begon. Daarom wordt straks ook op de tussenliggende stukken gecontroleerd. Het gaat om 5 aaneengesloten controles tussen de afritten Abcoude en Maarssen, een afstand van 15 kilometer.

Op de snelweg tussen Amsterdam en Utrecht worden de meeste boetes uitgedeeld van heel Nederland. Van mei tot en met augustus waren dat er bijna 160.000.

Reageren is niet mogelijk.