Apple CarPlay en Android Auto zijn achter het stuur gevaarlijker dan cannabis

0

De Britse verkeersveiligheidsorganisatie IAM Roadsmart heeft onderzoek gedaan naar de reactietijd van autobestuurders terwijl zij een infomediasysteem gebruiken om hun telefoon te dupliceren op het aanraakscherm van hun auto via Apple CarPlay of Android Auto.

Uit de cijfers blijkt dat hun reactiesnelheid nog lager is dan die van bestuurders die rijden onder invloed van alcohol (boven de toegestane limiet) of zelfs cannabis. En dat is niet alles: een bestuurder die een berichtje rechtstreeks vanaf zijn telefoon verstuurt, zou sneller reageren dan iemand die de toegelaten functies van Apple CarPlay en Android Auto gebruikt.

Wie een infomediasysteem met deze mogelijkheden heeft, en die ook gebruikt, zou zijn ogen tot 16 seconden lang van de weg halen, wat bij een snelheid van 120 km/u overeenkomt met een afstand van meer dan 500 meter. Concreet betekent dt dat Apple CarPlay en Android Auto dus meer verkeersongevallen veroorzaken dan alcohol of cannabis. Zelfs al rijdend berichten versturen via SMS of WhatsApp zou minder gevaarlijk zijn dan het gebruik van het infomediasysteem.

Uit het onderzoek bleek dat autobestuurders tijdens de bediening van het multimediasysteem wel wat trager gingen rijden, maar zij bleken ook minder accuraat te zijn in het bewaren van een veilige afstand tot hun voorligger. Ze verlieten ook vaker hun rijstrook. Gemiddeld letten zij gedurende 12 à 16 seconden niet op de weg, wat bij 100 km/u overeenkomt met een afstand van 300 tot 450 meter. Achteraf bleken de bestuurders de tijd die tokkelend op de display werd gespendeerd een stuk lager in te schatten.

De Britse verkeersveiligheidsorganisatie peilde ook het verschil met spraak gestuurde systemen. Die scoren een stuk beter dan de parallelle bediening via een aanraakscherm. IAM Roadsmart, de grootste onafhankelijke veiligheidsorganisatie van het Verenigd Koninkrijk, noemt de onderzoeksresultaten alarmerend. Een derde van de Europese ongevallen zou immers veroorzaakt worden door autobestuurders die zijn afgeleid. De Britse verkeersveiligheidsorganisatie roept zowel de overheden als de industrie op om werk te maken van transparante test & keuringseisen voor multimediasystemen met als doel de afleiding onderweg tot een minimum te beperken.

IAM Roadsmart testte in een gecontroleerde omgeving (lees: laboratorium) hoe bestuurders omgingen met een reeks verschillende verkeerssituaties. De proefpersonen moesten 3 keer hetzelfde tracé afleggen. Eén keer zonder infomediasysteem, één keer door uitsluitend gebruik te maken van spraaksturing en één keer met eveneens Apple Carplay en Android Auto. In het laatste scenario reageert de bestuurder dus het minst alert op verkeerssituaties. AIM Roadsmart merkte wel op dat bestuurders spontaan trager gingen rijden wanneer zij het systeem bedienden, maar dat dit niet in verhouding stond tot de tijd die het systeem opslorpte.

Hoewel de meeste bestuurders die Apple CarPlay of Android Auto gebruiken het touchscreen prefereren, blijkt dat volgens het Britse onderzoek de minst veilige manier. De reactietijd bleek tot 50 procent langer te zijn dan wanneer de testpersoon niet afgeleid zouden zijn. De deelnemers aan het onderzoek onderschatten de tijd waarbij hun blik niet op de weg gericht was met 5 seconden, aldus IAM Roadsmart. Ook trager rijden helpt niet: de testpersonen slaagden er dan niet in om binnen hun rijstrook te blijven.

De meeste auto’s hebben de mogelijkheid ingebouwd om Siri of Google Assistant te gebruiken om de instellingen van hun infomediasysteem te regelen. Ook de MBUX techniek van de Mercedes-Benz installatie werkt op die manier. Maar ook dat schijnt voor afleiding te zorgen. Ook omdat de deelnemers aan het Britse onderzoek toch liever het scherm aanraken dan Siri om hulp vragen.

Spraakbesturing zorgt voor minder afleiding dan het bedienen van het aanraakscherm, maar ook dat is problematisch. De reactietijd van een autobestuurder die gebruik maakt van Apple Carplay of Android Auto is volgens de onderzoekers gelijk die van iemand die 0,8 promille alcohol in het bloed heeft. Dat is royaal boven de toegestane limiet. Zelfs wie cannabis gebruikt, is minder afgeleid dan de infomediasysteem gebruikers. Aan wat er gebeurt wanneer iemand die gedronken heeft achter het stuur met het scherm begint te prutsen, wil je niet weten.

Reageren is niet mogelijk.