Porsche investeert in synthetische brandstof

0

Toegegeven: verbrandingsmotoren staan niet bepaald symbool voor de toekomst. Alle autofabrikanten proberen momenteel om de CO2-uitstoot van hun modellen zoveel mogelijk te verminderen. Om dat te realiseren, worden er alternatieve aandrijfvormen ontwikkeld. Vaak neemt de elektromotor daarbij een centrale rol in. Toch is er meer tussen hemel en aarde.

De verbrandingsmotor heeft zijn laatste woord namelijk nog niet gesproken. Miljoenen auto’s op benzine, diesel of gas zullen nog jarenlang op onze wegen rondrijden. Daarom kijken fabrikanten als Porsche naar zogeheten synthetische brandstoffen. Dat zijn brandstofmengsels die niet zijn afgeleid van aardolie, maar die uit een andere bron zijn gewonnen, zoals steenkool, bruinkool of aardgas. In tegenstelling tot waterstof hoeven deze ‘nieuwe generatie brandstoffen’ niet onder hoge druk gekoeld en opgeslagen te worden om ze te kunnen vervoeren. Tankstations kunnen dus gewoon met bestaand materiaal worden bevoorraad.

Porsche topman Oliver Blume zegt over deze ontwikkeling: “Synthetische brandstoffen op basis van volledig hernieuwbare energie bezitten het potentieel om een belangrijk rol te gaan spelen in de toekomst”. Zeker omdat 70 procent van de auto’s die Porsches tot nu toe heeft gebouwd vandaag de dag nog steeds rondrijdt. Dat verklaart waarom Blume bereid is om hiervoor zijn knip te trekken. De Taycan is een hit en er zitten nog veel meer elektrische modellen in de pijplijn bij Porsche, maar daarmee kunnen al die klassiekers niet meer op de weg worden gehouden. Bij de autofabrikant waar Blume leiding aan geeft, wordt het woord ‘klantentrouw’ namelijk met hoofdletters geschreven.

Helaas is de productie van synthetische brandstoffen nu nog duur. Een liter kost al snel 10 dollar. Toch is Porsche ervan overtuigd dat die prijs in de toekomst zal zakken. Blume hoopt op middellange termijn een tarief van minder dan 2 dollar per liter. De perfectionering van deze brandstoffen en de ontwikkeling van productie infrastructuur zal door de racewereld plaatsvinden, zo denkt Porsche. Deze tak van sport fungeert vaker als kraamkamer van toekomstoplossing. Synthetische brandstoffen hebben als voordeel dat zij ook kunnen worden gebruikt in oude motoren, waardoor een volledig erfgoed van Porsche kan blijven rondrijden zonder risico op dure en beperkende politieke beslissingen. Dat is een zegen voor de fabrikanten die daarmee hun kolossale investeringen in verbrandingsmotoren niet volledig in rook zien opgaan door de snel evoluerende elektrificatie.

Vanuit ecologisch en ethisch opzicht zouden synthetische brandstoffen ook de ontginning van zeldzame metalen en vervuilende stoffen voor batterijen, en de menselijke uitbuiting die eruit voortvloeit, kunnen vertragen. Maar er dient wel een kanttekening te worden geplaatst: synthetische brandstoffen zijn niet de ultieme oplossing zijn voor ons gemotoriseerd vervoer. Het grootste struikelblok blijft de prijs ervan. Een eigenaar van een klassieke Porsche zal straks best de door Blume beoogde 2 dollar per liter (1,68 euro) willen betalen, maar van de (gesubsidieerde) elektriciteitsprijs zal synthetische brandstof het nooit kunnen winnen.

Reageren is niet mogelijk.