Politie maakt zich zorgen: meer verkeersongelukken in 2021

0

In het afgelopen jaar zijn er meer ongelukken geteld, was er meer blikschade en waren er gewonden in het verkeer dan in 2020. Dat komt onder meer door de toegenomen verkeersdrukte in het tweede coronajaar. Reden voor de politie om zich zorgen te maken.

Uit cijfers van onder meer Rijkswaterstaat en de politie blijkt dat het aantal ongevallen met alleen blikschade toenam met 8 procent naar 68.704. Het aantal ongelukken met minimaal een gewonde steeg met 1.302 naar 17.842. Het aantal ongevallen met minimaal een dode nam wel af, met 18 naar 478. “We maken ons daar wel zorgen over”, zegt portefeuillehouder verkeer Paul Broer van de politie. “Omdat we natuurlijk gehoopt hadden dat we met alle inspanningen die we met elkaar gepleegd hebben het afgelopen jaar eerder zouden dalen dan stijgen”.

De cijfers over afgelopen jaar zijn nog wel lager dan die van 2019. Toen waren er 79.214 ongevallen met alleen blikschade en 18.298 met minimaal een gewonde. Het aantal ongelukken met minimaal 1 dode was toen 522. De afgelopen 2 jaar was er vanwege lockdowns en thuiswerkadviezen wel een stuk minder verkeer dan in 2019. Volgens Broer is het moeilijk om precies aan te geven waarom de daling van het aantal ongelukken en gewonden niet doorzet. Hij stelt dat er sprake is van een samenspel van factoren: dat zit hem niet alleen in handhaving, maar bijvoorbeeld ook in de inrichting van wegen en de voorlichting aan weggebruikers over lachgasgebruik.

In een recent onderzoek naar lachgas zag de politie dat het gebruik in het verkeer in 2020 bijna verdubbelde ten opzichte van 2019. Vorig jaar stabiliseerde dat cijfer, maar waren er nog 4.000 meldingen van lachgas in het verkeer. Andere veel voorkomende oorzaken van ongelukken zijn rijden onder invloed, te hard rijden en afleiding door ‘gepruts’ met de mobiele telefoon. Daarnaast ziet de politie een verruwing in het gedrag van verkeersdeelnemers, zoals ook elders in de maatschappij. “De ‘ik cultuur’, elkaar wat minder gunnen. Verkeer is hoe dan ook een samenspel, het zijn niet alleen de regeltjes, maar ook hoe je daar als burger mee omgaat”.

De politie hoopt met nieuwe methoden meer overtreders van verkeersregels te betrappen. Bijvoorbeeld met de inzet van de mono cam: een hoog geplaatste camera, waarbij de politie kan zien of iemand al rijdend zit te appen of op een andere manier zijn aandacht niet bij het verkeer houdt.

Reageren is niet mogelijk.