Utrecht: in 2030 moet deelvervoer vanzelfsprekender zijn dan een eigen auto

0

In 2030 moeten Utrechters deelvervoer vanzelfsprekender vinden dan het bezit van een eigen auto. Dat schrijft wethouder Van Hooijdonk in haar aanpak deelvervoer. Nu al heeft zo’n 30 procent van de Utrechters geen eigen auto en is de stad nationaal kampioen deelauto’s. Door het aanbod te vergroten en gebruik van deelvervoer verder te stimuleren, moet het gebruik van elektrische deelfietsen, deelbakfietsen en deelauto’s nog normaler worden.

Utrecht kan volgens Van Hooijdonk alleen op een gezonde manier groeien als er geen toename plaatsvindt van het autoverkeer in de stad. De gemeente geeft daarom voorrang aan lopen, fietsen, openbaar vervoer én deelmobiliteit boven een eigen auto. De wethouder: “Door te delen daalt het aantal geparkeerde auto’s en het aantal autoritten in de stad en daarmee zorgen we voor meer ruimte voor groen, voor spelende kinderen en meer ruimte om elkaar op straat te ontmoeten. En door e-deelfietsen en e-deelbakfietsen slim in de stad te plaatsen stimuleren we actieve, gezonde vervoerswijzen. Deelauto’s zijn bovendien over het algemeen schoner en autodelers rijden minder. Daarmee draagt delen bij aan schonere lucht en het tegengaan van klimaatverandering”.

Hooijdonk

In de aanpak staat onder meer: “Utrecht wil in stappen toe groeien naar een breed aanbod van deelvervoer voor de hele stad. De gemeente behoudt de regie over plaatsing van vervoersmiddelen in de openbare ruimte. Zo voorkomen we overlast doordat elektrische deelfietsen en – bromfietsen niet lukraak in de stad geparkeerd worden. Daarnaast verbeteren we de kwaliteit, toegankelijkheid voor iedereen en duurzaamheid door eisen te stellen bij het verlenen van vergunningen. We onderzoeken de behoeften en wensen van de inwoners en bezoekers zodat we daar beter op kunnen inspelen. De gemeente stimuleert het gebruik van deelvervoer, onder meer door communicatie en een probeeraanbod”.

Ook is te lezen: “De gemeente ontwikkelt buurt- en wijkhubs: centrale locaties waar omwonenden en bezoekers verschillende vormen van vervoer kunnen vinden, waaronder deelvervoer. We onderzoeken op welke plekken in de stad hubs met deelvervoer een toegevoegde waarde hebben en starten pilots. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld hoe deelmobiliteit bij kan dragen aan het verminderen van vervoersarmoede. Dit jaar opent een hub bij het Krachtstation in Kanaleneiland en bij station Vaartsche Rijn.

Utrechters die ergens wonen waar betaald parkeren wordt ingevoerd, krijgen een aanbod om over te stappen op deelvervoer. Daarnaast onderzoekt de gemeente hoe zij inwoners op verandermomenten (verhuizing, nieuwe baan, rijbewijs, etc.) een aanbod kan doen.

 

Reageren is niet mogelijk.