Nederland is klaar voor snelheidslimiet van 30 km/u

0

Twee derde van de weggebruikers zegt bereid te zijn zich te houden aan een nieuwe snelheidslimiet van 30 km/u voor binnen de bebouwde kom. Nu mag daar nog maximaal 50 km/u worden gereden, maar Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil dat verlagen.

VVN, een organisatie die zich inzet voor de verkeersveiligheid, hield een enquête onder weggebruikers naar het veiligheidsgevoel. Uit dat onderzoek blijkt dat 68 procent van de ondervraagden bereid is zich aan de aangepaste snelheid binnen de bebouwde kom te houden. Daarnaast gaf 66 procent van de deelnemers aan van mening te zijn dat andere weggebruikers vaak veel te hard rijden binnen de bebouwde kom. Dit zou bovendien het grootste onveiligheidsgevoel in woonwijken veroorzaken. Busjes of scooters van bezorgdiensten spelen hierbij, volgens het onderzoek, een steeds grotere rol.

Meer dan de helft van de deelnemers, 54 procent, gaf dan ook aan dat met een nieuwe snelheidsnorm van 30 km/u de bebouwde kom veiliger zou worden. Buurtbewoners die zich niet veilig voelen door de verkeerssituatie in hun buurt, ondernemen nu vaak zelf actie om hun leefomgeving verkeersveiliger te maken. Ze doen dit onder andere door contact op te nemen met de gemeente, de politie of door de snelheidsduivel op zijn of haar gedrag aan te spreken.

Volgens het onderzoek van de VVN zijn het vaak onbewuste drijfveren die ervoor zorgen dat automobilisten zich niet aan de snelheidslimiet houden binnen de bebouwde kom. “Zo hebben automobilisten bijvoorbeeld niet door dat ze te hard rijden omdat zij haast hebben. Eén ding is zeker: In het verkeer kun je geen tijd winnen”, zegt woordvoerder Rob Stomphorst.

De hoogste tijd dus om hier, volgens de VVN en twee derde van de deelnemers, wat aan te veranderen. In het onderzoek werd gevraagd wat volgens de deelnemers het beste zou werken om het rijgedrag van deze snelheidsduivels aan te pakken. De deelnemers zijn van mening dat strenge maatregelen zoals het uitdelen van hoge boetes en het vergroten van de kans om gepakt te worden het meest effectief zouden zijn. Daarnaast denken automobilisten zelf zich beter aan de snelheidslimiet van 30 km/u te houden wanneer er meer waarschuwingen komen over waar deze snelheid geldt. Zo zouden er meer borden geplaatst kunnen worden die de maximumsnelheid aangeven. Ook wanneer andere mensen zich eveneens aan de snelheidslimiet houden en wanneer de infrastructuur beter is ingericht op deze snelheidslimiet verwachten automobilisten zich beter aan de limiet te zullen houden.

VVN roept nu gemeenten op om vaart te maken met de invoering van de snelheidsnorm van 50 km/u naar 30 km/u.

Reageren is niet mogelijk.