Kabinetsplan voor verhoging BPM heeft averechts effect

0

Volgens betrouwbare bronnen overweegt het kabinet de aanschafbelasting op nieuwe personenauto’s (BPM) fors te verhogen om daarmee de eerder voorgestelde verhoging van de motorrijtuigenbelasting (MRB) te kunnen terugdraaien. Maar de Bovag en RAI Vereniging roepen het kabinet op deze route niet te bewandelen, omdat een hogere BPM zorgt voor minder verkoop van nieuwe auto’s. En die zijn juist de zuinigste, getest volgens nieuwe strenge eisen en dus keihard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.

Na de doorrekening van de planbureaus kondigde het kabinet aan dat elektrische auto’s geen over subsidiëring mogen krijgen, de tweedehands markt gestimuleerd moet worden en de vaste lasten voor diesels of benzinemodellen niet hoger mogen worden. Dat zijn maatregelen die de brancheorganisaties toejuichen, maar er werd door premier Mark Rutte en minister Eric Wiebes tevens aan toegevoegd dat “de plannen moeten passen binnen de budgettaire kaders”. Dat duidt erop dat een verhoging van de BPM tot wel 50 procent wordt overwogen. Dat zou neerkomen op een gemiddeld BPM bedrag van 7.000 euro in plaats van 4.700 euro voor een benzinemodel. Voor een diesel is de stijging zelfs nog hoger: van gemiddeld 8.900 euro tot 13.500.

Bovag voorzitter Bertho Eckhardt wil het kabinet en de automobilist behoeden voor een vicieuze cirkel: “Een hogere BPM zorgt voor minder verkoop van nieuwe auto’s en dan zal de CO2-uitstoot minder hard dalen dan was voorzien. Daarnaast dalen de ingeboekte BPM inkomsten als de afzet van personenwagens met een verbrandingsmotor daalt en dan zijn er straks dus weer nieuwe maatregelen nodig om het benodigde geld op te halen en om alsnog de klimaatdoelstellingen te halen. Met zulk beleid gaat dit proces zich telkens herhalen en blijf je onnodig geld rondpompen. Wij zien dat het forceren van heel hoge verkoopaantallen voor elektrische auto’s op korte termijn tot duur beleid leidt, met grote en ongewenste neveneffecten. Terwijl, als we net wat verder kijken, wij zien dat de elektrische auto binnen 10 jaar met veel minder ondersteuning van de overheid voor elke autokoper aantrekkelijk en bereikbaar wordt”.

RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck verwoordt zijn kritiek in een vraaggesprek met Automobiel Management als volgt: “In vergelijking met ons omringende landen in Europa hebben wij een verouderd wagenpark. Dat wordt komende jaren alleen maar erger. Sinds 2012 is de gemiddelde BPM op benzine en dieselauto’s al met zo’n 56 respectievelijk 83 procent gestegen. Dat staat haaks op de afspraken met het kabinet om de BPM juist af te bouwen. Het is onbegrijpelijk dat het kabinet een maatregel overweegt dat onze gezamenlijke ambities op het gebied van klimaat, milieu en verkeersveiligheid juist ondermijnt. Een hogere BPM leidt tot meer uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen, minder verkeersveiligheid en nog meer files. Wij hebben voldoende ideeën om die ambities op een voor iedereen betaalbare en haalbare manier in te vullen en gaan graag met het Kabinet daarover in gesprek”.

Reageren is niet mogelijk.