Autobranche wil ruimere subsidieregeling voor elektrische auto’s

0

De Nederlandse overheid moet stekker hybride auto’s weer gaan subsidiëren . Daarmee kan elektrisch rijden in Nederland verder bevorderd wordenen. De huidige overheidssteun richt zich te veel op auto’s die volledig elektrisch zijn, zo stelt de RAI Vereniging, die de belangen van autofabrikanten en importeurs vertegenwoordigt.

RAI voorzitter Steven van Eijck erkent dat het pleidooi politiek zeer gevoelig ligt. Stekker hybride auto’s, die zowel elektrisch kunnen rijden als op een verbrandingsmotor, konden tot eind 2016 rekenen op een fiscaal (zeer) vriendelijke behandeling. Dit leidde halverwege het vorige decennium tot een run op deze auto’s. Eigenaren bleken evenwel maar weinig kilometers elektrisch af te leggen. Sommige leaserijders hadden soms de bijgeleverde stekker nog in de plastic verpakking zitten als zij hun auto weer inleverden. De Rekenkamer heeft zich daar herhaaldelijk kritisch over uitgelaten.

Toenmalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes zei ruim 3 jaar geleden in een interview dat de overheid er nooit aan had moeten beginnen. “Wij hebben er 6 miljard euro ingestopt en er nul klimaateffect voor gekregen”. In een reactie zegt Van Eijck niet te weten of dat bedrag klopt. Hij was in de jaren 2002-2003 zelf staatssecretaris op het ministerie van Financiën. “Maar de politiek moet meer kijken naar het doel dat het beoogt. Dat is schone lucht, niet of alle auto’s die in 2030 verkocht worden volledig elektrisch zijn. Die insteek biedt volgens Van Eijck ruimte aan diversiteit. “Dat zou het toverwoord moeten zijn bij het beleid van de overheid om de uitstoot van CO₂ terug te dringen”.

Van Eijck (foto) vindt dat stekker hybride modellen, die door de autofabrikanten dit jaar massaal op de markt gebracht worden, in een veel te negatief daglicht zijn komen te staan. “Vergeet niet dat Nederland nu een veel uitgebreidere laadinfrastructuur heeft dan enkele jaren geleden”. Volgens Van Eijck is het daardoor nu aannemelijker dat leaserijders hun stekker hybride auto nu wél braaf opladen. Volgens de RAI voorzitter kunnen hierover ook afspraken worden gemaakt met werkgevend Nederland. Die zouden er op toe kunnen zien dat werknemers met een stekker hybride auto een goede laaddiscipline ontwikkelen. “Je kan daarbij denken aan de afspraak dat de werkgever alleen de kilometers vergoedt die een werknemer met een elektrisch aangedreven motor maakt”, aldus Van Eijck. Op die manier kan het gedrag van leaserijders in de groene richting worden gestuurd.

De RAI Vereniging stoort zich ook aan het feit dat de huidige subsidieregeling van elektrische auto’s vooral gunstig is voor zakelijke rijders. Een aanschafsubsidie voor particulieren moet daar verandering in brengen. Een dergelijke financiële ondersteuning, die Van Eijck schat op 3.000 à 4.000 euro, is reeds aangekondigd in het klimaatakkoord. Maar de RAI Vereniging wil nu dat de overheid zo snel mogelijk tot actie overgaat en ook stekker hybride auto’s onder de regeling laat vallen.

Het aanzwengelen van de verkopen van (deels) elektrische auto’s aan particulieren is voor de autobranche van belang omdat er onzekerheid is of volledig emissievrije exemplaren zoals de Tesla Model 3 aantrekkelijk blijven voor leaserijders. Op 1 januari is de bijtelling gestegen van 4 procent naar 8 procent en werd het prijsplafond verlaagd tot 45.000 euro (over het resterende bedrag moet 22 procent bijtelling worden betaald). In de komende jaren zal dit percentage gestaag verder stijgen. Daarmee verdampt de fiscale stimulans voor zakelijke rijders om te opteren voor een volledig elektrische auto.

In 2019 waren volledig elektrische auto’s goed voor 13,9 procent van de totale personenwagen verkopen in Nederland. In 2018 was dat nog 5,4 procent. De stijging is vooral te danken aan de Tesla Model 3, die afgelopen jaar zelfs de meest verkochte auto in ons land was. Maar deze elektrisch aangedreven sedan was vooral aantrekkelijk voor leaserijders omdat de verkoopprijs (49.998 euro) zich net onder het plafond bevond waarvoor de volledige verlaging van de bijtelling naar 4 procent gold (in 2019 lag de grens bij 50.000 euro). Analisten verwachten dat er dit jaar, met 8 procent bijtelling en een lager prijsplafond (45.000 euro) voor mensen met een auto van de zaak minder fiscale stimuli zijn om elektrisch te gaan rijden. Openstelling van de subsidieregeling van de overheid voor stekker hybride modellen (zoals de BMW 330e op de foto) kan dit probleem volgens de RAI Vereniging oplossen.

Reageren is niet mogelijk.