Volkswagen topman gelooft niet in waterstof

0

Herbert Diess, topman van de Volkswagen Groep, ziet waterstof absoluut niet zitten als alternatief voor elektrische aandrijving van auto’s. “De waterstofauto is, naar is bewezen, niet de oplossing. Elektrificatie heeft zichzelf inmiddels gevestigd in het verkeer. Nep debatten zijn tijdsverspilling. Luister alstublieft naar de wetenschap”, aldus Diess.

Diess reageert met zijn stellingname op een Duits rapport waarin staat dat waterstofvoertuigen niet zo milieuvriendelijk zijn als tot nu toe werd gedacht. Dat rapport is afkomstig van het gerenommeerde Potsdam Instituut voor onderzoek naar de klimaatgevolgen (Potsdam Institute for Climate Impact Research ; PIK). Volgens de onderzoekers zijn elektrische auto’s met een batterij duurzamer en dus een betere optie voor diegenen die zich zorgen maken over de milieuprestaties van hun personenwagen. “Het directe gebruik van elektriciteit is uit economisch en milieu oogpunt beter voor de komende jaren, met name bij personenauto’s. Waterstof presenteren als algemene oplossing voor het klimaatprobleem is een valse belofte”, stelt het instituut.

In het rapport van het PIK wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling van personenwagens op waterstof schadelijk zou zijn voor het klimaat door het gebrek aan energie-efficiëntie van dit type aandrijflijn, vanwege zijn productiekosten en de ontoereikende plus onzekere beschikbaarheid van grondstoffen die nodig zijn voor de productie van waterstofgas. Uit de studie blijkt ook dat (bij de huidige stand van zaken) de keuze voor batterij elektrische voertuigen de meest verstandige oplossing is voor het realiseren van uitstoot vrije mobiliteite. Romain Sacchi, lid van het PIK team, liet aan de pers weten dat waterstof, indien geproduceerd met de huidige elektriciteit mix in Europa, de uitstoot van broeikasgassen zou verhogen, in plaats van verlagen, in vergelijking met het gebruik van fossiele brandstoffen.

Bedrijven moeten zich daarom focussen op elektrificatie, zo concludeert Diess die namens Volkswagen Groep met al haar automerken alle eieren inderdaad in het elektrische mandje heeft gelegd. Dus hij zou nu ongeloofwaardig worden door ook ineens ook waterstof potentieel toe te dichten. Het is waar dat elektrificatie zich in ieder geval in landen in Noordwest Europa gevestigd heeft het verkeer. Maar Japan speelt heel duidelijk de waterstof kaart. Dat verklaart waarom Toyota, vóór Volkswagen Groep nog altijd de grootste autofabrikant ter wereld, de nodige reserves heeft bij elektrificatie van het wagenpark door middel van grote batterijen. Deze autofabrikant wordt gesteund door ABN Amro, wiens kritische rapport over de hoeveelheid grondstoffen die voor batterijen nodig zijn, gisteren werd besproken.

Afgezien van het zuiver ecologische aspect is volgens Diess de voornaamste valkuil van waterstof de industrialisatie, de implementatie en het vervoer ervan. Maar hoewel het verschil in energie-efficiëntie ontegensprekelijk is, lijkt het probleem van het vervoer en de exploitatie niet zo ingewikkeld als de Volkswagen topman beweert. Het transport kan op dezelfde manier gebeuren als voor de huidige fossiele brandstoffen, namelijk via weg-, rivier- of zeevracht, terwijl ook de opslag vergelijkbaar blijft met die van diesel, benzine of LPG/CNG. Het is wel zo dat waterstof beter afgesloten tanks vereist vanwege de erg kleine moleculen. In vergelijking daarmee lijkt het aanleggen of aanpassen van het elektriciteitsnet aan zeer hoge spanning om grote hoeveelheden snelle laadstations (van 100 tot 350 kW) van stroom te kunnen voorzien met name op locaties ver van de elektriciteitsbron, niet zo gemakkelijk te realiseren, laat staan dat een dergelijke infrastructuur goedkoop is.

Pikant is ook dat het Volkswagen concern, door haar concentratie op de batterij elektrische auto (met de omstreden ID.3 en de matig recenseerde ID.4 als speerpunten) in tegenstelling tot zijn grote rivalen, BMW en Daimler, niet beschikt over het benodigde budget om te investeren in waterstof. Het media-uitstapje van Diess, dat gericht was aan de opvolgkandidaten voor Angela Merkel, lijkt dus vooral een oefening in communicatie en lobbying te zijn. Het heeft er alle schijn van dat Volkswagen de waterstofrace probeert stil te leggen (in Duitsland) omdat zij er zelf niet aan kan deelnemen.

Reageren is niet mogelijk.