Bovag noemt pleidooi VZR voor koopdatum als grondslag voor bijtelling onhaalbaar

0

Veel auto’s die al zijn besteld, worden mede vanwege de halfgeleider crisis pas volgend jaar geleverd. Dit betekent bij elektrische auto’s dat berijders een hogere bijtelling gaan betalen. Leaserijders vereniging VZR vindt dat niet terecht en stelt dat het moment dat een auto is gekocht, bepalend moet zijn voor de hoogte van de bijtelling.

Per 1 januari gaat de bijtelling voor elektrische auto’s omhoog van 12 naar 16 procent, met een plafond van 35.000 euro (boven dit bedrag geldt het generieke tarief van 22 procent) in plaats van de huidige 40.000 euro. Uit een berekening blijkt dat het fiscale voordeel hierdoor volgend jaar halveert. “Berijders zijn de dupe en krijgen te maken met een hogere bijtelling dan waar zij voor gekozen hebben”, zo stelt de VZR. Volgens de vereniging die opkomt voor de belangen van zakelijk rijders, staat het afschalen van het bijtellingsvoordeel ook haaks op het klimaatakkoord en de actuele klimaatdiscussie. “Stimulering van elektrisch rijden levert immers een grote bijdrage aan de CO2-reductie”.

De levertijd kan in deze tijd oplopen tot wel 18 maanden. Volgens de VZR betekent dit dat slechts in enkele gevallen het nog mogelijk is om nog te profiteren van de relatief gunstige bijtelling voor dit jaar. Dealers en leasemaatschappijen erkennen dat dit wringt. Het grootste probleem is dat voor veel auto’s niet bekend is wanneer ze worden geleverd. Om problemen te voorkomen, pleit de VZR er voor om de datum van bestelling te laten gelden voor de bijtellingskorting. “Op onze website worden er 160 procent meer bijtellingsberekeningen uitgevoerd dan normaal gesproken”, zegt Jan van Delft, de voorzitter van de VZR. “Iedereen wil weten waar hij aan toe is en dat is met de huidige situatie niet duidelijk. De VZR pleit er dan ook voor om de besteldatum leidend te laten zijn voor de bijtelling”.

 

Onhaalbaar

“Het is een mooie gedachte, maar praktisch lijkt het binnen de huidige wetgeving in ieder geval niet haalbaar”, aldus woordvoerder Tom Huyskens van branchevereniging Bovag. “Een bestelling valt namelijk onder het privaatrecht (waarin bijvoorbeeld geschillen tussen particulieren en bedrijven worden beslecht, red), terwijl de belastingheffing een publiekrechtelijke grondslag heeft; via dat recht wordt immers de juridische relatie tussen overheid en burger bepaald”.

Leasebranchevereniging VNA heeft het probleem aangekaart in Den Haag, meldt voorzitter Renate Hemerik desgevraagd. “De verhoging van de bijtelling van 12 naar 16 procent is echt een kritische grens. Er zullen mensen zijn die dan tóch voor een auto met een verbrandingsmotor kiezen, dus het effect is averechts”, aldus Hemerik. “De overheid heeft ons gevraagd de omvang van het probleem in kaart te brengen. Op basis daarvan willen we in overleg komen tot een overgangsregeling zodat rijders in een elektrische auto die dit jaar hun auto bestellen maar volgend jaar pas geleverd krijgen, een bijtelling van 12 procent houden”.

 

Reageren is niet mogelijk.