Stekker hybride auto’s: in 2025 is het sprookje voorbij

0

Vanaf 2025 gaat de uitstoot van stekker hybride auto’s op een andere manier bepaald worden. De reden daarvoor is dat de huidige testmethodiek te gunstig is. Daardoor wordt verbloemd dat stekker hybride auto’s in de praktijk lang niet zo zuinig en schoon zijn als in de folder wordt beloofd. De nieuwe testmethode belooft schokkend hogere cijfers te laten zien. Dan zal voor iedereen duidelijk worden wat Autointernationaal al jarenlang vertelt: PHEV modellen zijn fop auto’s. Huidige eigenaren van een stekker hybride personenwagen kunnen beter hun hart vasthouden voor wat betreft de inruilwaarde van hun voertuig na 2025. En aan alle autoconsumenten die overwegen om een PHEV model aan te schaffen het dringende advies: begin er niet aan.

Waarom is de huidige meetmethode voor stekker hybride auto’s veel te gunstig? Omdat er hierbij van uit gegaan wordt dat er in een PHEV model overwegend op elektriciteit wordt gereden. In de praktijk is dat echter niet het geval, met als gevolg dat de verbruik- en uitstoot cijfers veel hoger zijn dan wat autofabrikanten beweren. De Europese Unie tolereert dit soort volksverlakkerij niet langer en neemt daarom maatregelen. Vanaf 2025 zal het aandeel van de elektrische kilometers in de totale test mix aanzienlijk verlaagd worden. Maar ook dan is er nog sprake van natte vingerwerk. Daarom zal vanaf 2027 de officiële verbruik- en uitstoot cijfers volledig bepaald worden door hoe in de praktijk met de auto gereden wordt. Daarvoor is geen enorme papierwinkel nodig, want de PHEV modellen gaan over 5 jaar hun gegevens doorsturen naar een centrale Europese database.

Dat de Europese Unie overgaat tot actie, komt na lobbywerk van de milieugroep Transport&Environment. Die stelt dan na eigen onderzoek is gebleken dat stekker hybride auto’s in de praktijk gemiddeld 3 keer meer CO2 uitstoten (en dus ook 3 keer meer benzine of diesel verbruiken) dan wat nu uit de WLTP metingen blijkt. Het gaat hierbij om exemplaren die particulier eigendom zijn. Daar wordt voorzichtiger meegereden dan met leasewagens. Want als dat een PHEV is, dan valt de CO2 uitstoot in de praktijk 5 keer hoger uit dan in de folder staat. Vermoedelijk omdat zij leaserijders een lagere laaddiscipline hebben. Dat is in zoverre begrijpelijk dat zij geen financieel nadeel ondervinden als zij hun stekker hybride auto niet trouw opladen. De particuliere eigenaar en gebruiker van zo’n auto merkt dat wel direct in zijn portemonnee. Toch is er naast een lagere laaddiscipline ook een andere verklaring mogelijk: leasewagens leggen doorgaans grotere afstanden af en het is goed denkbaar dat een deel van de langere ritten met ingeschakelde verbrandingsmotor afgelegd moet worden omdat er geen tijd of mogelijkheid is voor tussendoor opladen. Maar dat doet dus niets af aan het feit dat stekker hybride auto’s in de praktijk veel minder zuinig en milieuvriendelijk zijn dan de fabrikanten beweren.

Transport&Envirionment zegt blij te zijn dat de Europese Unie de meetmethodiek gaat herzien. Nederland is jaren geleden al gestopt met de onterechte subsidiëring van een aandrijfvorm die niet milieuvriendelijk is, in Groot-Brittannië is dat muntje inmiddels ook gevallen en hopelijk zullen ook Duitsland en Frankrijk ondanks lobbywerk van hun auto-industrie nu beseffen dat het niet meer verdedigbaar is om nog langer belastinggeld te steken in aanschafsubsidies voor stekker hybride modellen. Anna Krajinska, Emissions Engineer bij Transport&Environment, zegt daar over: “Wij zijn tevreden dat er een einde komt aan de mythe dat plug-in hybride auto’s lage emissiewaarden hebben. Autofabrikanten zullen straks niet langer grote hoeveelheden PHEV modellen kunnen verkopen met als enig doel zoveel mogelijk winst te maken. Als zij in de toekomst boetes vanuit Brussel willen vermijden omdat de gemiddelde CO2 uitstoot van de door hen verkochte auto’s te hoog is, dan zullen zij beter hun best moeten doen, bijvoorbeeld door prioriteit te geven aan de ontwikkeling van volledig elektrische modellen en geen geld meer te steken in nieuwe stekker hybride auto’s”.

Het is duidelijk dat vanaf 2025, en zeker na 2027, stekker hybride modellen zich uit de markt gaan prijzen. Dat is een goede zaak want het zijn zoals gezegd fop auto’s. Zeker in Nederland zullen PHEV personenwagens snel uit de gratie raken omdat een minimaal 3 keer zo hoge CO2 uitstoot een veel hoger BPM bedrag betekent. Maar naar alle waarschijnlijkheid blijven de reeds gehomologeerde plug-in hybride auto’s buiten schot. Zij behouden dus hun gunstige CO2-cijfers en (in Nederland) hun relatief aantrekkelijke prijsstelling. Maar particuliere autobezitters zullen er steeds meer van doordrongen raken dat de brandstofkosten van een stekker hybride auto veel hoger zal uitvallen dan fabrikanten beloven. En de leaserijder? Ach, die zal in steeds meer Europese landen door de overheid worden gedwongen om voor een volledig elektrische auto te kiezen.

Ja, de stekker hybride auto is ten dode opgeschreven. En aangezien dit type personenwagen zoveel meer milieuschade heeft aangericht dan werd beloofd en miljarden aan belastinggeld heeft gekost, hoeven wij daar geen traan om te laten. Voor particuliere rijders geldt daarom het dringende advies: zie af van aanschaf van een stekker hybride auto als jij jezelf een afschrijf drama wil besparen. En als jij nu zo’n model hebt: verkoop hem voordat de vraag compleet instort.

Reageren is niet mogelijk.