Verkoopverbod auto’s met een verbrandingsmotor wordt concreet

0

Het Europese Parlement heeft gestemd om de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor in de Europese Unie vanaf 2035 te verbieden.

Afgelopen oktober werd al een akkoord bereikt met de Raad van Europa over een verkoopverbod in 2035 voor auto’s met een verbrandingsmotor. Nu heeft het Europese Parlement daar mee ingestemd. De maatrgel geldt voor nieuwe auto’s. Voor (stekker) hybride modellen wordt terecht geen uitzondering gemaakt. Voor de uitstoot van CO2 gaat een nultolerantie regime gelden. 

Het is aan de autofabrikanten hoe zij gaan reageren op het aanstaande verkoopverbod. Theoretisch kunnen zij nu zwaar kunnen gaan investeren in waterstof voertuigen, want die stoten ook geen CO2 uit. Maar alles wist er op dat er over 12 jaar vooral elektrische auto’s de showroom zullen verlaten. Het verbod op de verkoop van voertuigen die CO2 uitstoten geldt ook voor bedrijfswagens. 

Jan Huitema, lid van het Europees Parlement, zegt over de stemmingsuitslag van het Europese Parlement het volgende: “Deze verordening stimuleert de productie van emissievrije en emissiearme voertuigen. Het bevat een ambitieuze herziening van de doelstellingen voor 2030 en een emissievrije doelstelling voor 2035, cruciaal om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Deze doelstellingen scheppen duidelijkheid voor de auto-industrie en stimuleren innovatie en investeringen voor autofabrikanten. Het kopen en rijden van emissievrije auto’s wordt goedkoper voor de consument en er ontstaat sneller een tweedehandsmarkt. Het maakt duurzaam rijden voor iedereen toegankelijk”.

Toch zijn er ook tegenstanders. Zo is Uwe Hochgeschurtz, topman van Stellantis in Europa, sceptisch over de haalbaarheid van het plan. “De productiekosten van een elektrische auto zijn gemiddeld 10.000 euro hoger dan die van een conventioneel model. Zonder  extra beleid van Europa zal in 2035 niet iedereen een elektrische auto kunnen betalen”. Mede door het kostenverschil is nog maar een heel klein deel van de auto’s in Nederland volledig elektrisch. En dan zijn wij binnen de Europese Unie een van de beste jongentje van de klas.

Nu benzine- en dieselauto’s definitief worden verboden, moet het verkoopaandeel van elektrische auto’s dus hard gaan stijgen, zo is de gedachte van Huitema en anders leden van het Europese parlement. Maar zal de plaatsing van laadpalen die verkoopgroei bij kunnen houden? Ook daar durven topmanagers als Hochgeschurtz geen vergif op in te nemen.

Nu moet alleen nog de Europese Raad de maatregel bekrachtigen. Daarin is elke lidstaat van de Europese Unie vertegenwoordigd. Gezien bovengenoemde afgelopen oktober bereikte overeenkomst, is de kans klein dat de maatregel alsnog schipbreuk lijdt.

Het Europese Parlement kwam in december al met de lidstaten overeen om tussentijds de CO2-uitstoot voor auto’s en bestelwagens al terug te dringen. Vanaf 2030 moeten auto’s een 55 procent lagere emissiewaarde hebben en bestelwagens moeten dan minimaal 50 procent minder uitstoten. Er komt ook een nieuwe methode voor de beoordeling van de CO2-uitstoot gedurende de volledige levensloop van een voertuig.

De nieuwe wetgeving is onderdeel van het zogeheten ‘Fit for 55’ pakket van de Europese Commissie. De maatregel moeten bijdragen tot de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie. In 2050 moet onze wereldregio klimaatneutraal zijn, zo hebben de leiders van de lidstaten van de EU afgesproken.

Reageren is niet mogelijk.