Grote zorgen over ondergronds opladen van elektrische auto’s vanwege brandgevaar

0

Ondergrondse parkeergarages zijn levensgevaarlijk door het toenemende aantal elektrische auto’s die tijdens het laden in brand kunnen vliegen. Deze risico’s ontstaan door de kwetsbare lithium accu. Als deze vlam vat, is de brandontwikkeling razendsnel en het vuur extreem heet, waardoor de garage kan instorten met alle gevaren van dien voor mensen die zich in en boven de garage bevinden.

Uit onderzoek is gebleken dat veel parkeergarages niet brandveilig zijn. Veiligheidsexperts zijn dan ook van mening dat ondergronds opladen verboden moet worden. Ook Ben Ale, Emeritus hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding, zegt dat het wachten is op de eerste ramp waarbij een grote is kans op slachtoffers. Het Instituut voor Fysieke Veiligheid wil ondergronds laden eveneens aan banden leggen. Het geeft aan nog vóór de zomer richtlijnen te zullen publiceren waaraan ondergrondse parkeergarages moeten voldoen. “Wij gaan gemeenten die een vergunning aanvragen voor laadplekken dringend adviseren om alleen nog bij de uitgang van parkeergarages te laden, zodat de brandweer er makkelijk bij kan”, aldus woordvoerder René Hagen.

In veel ondergrondse garages bevinden de laadplekken zich op dit moment nog achterin de garages, ver van de uitgang, waardoor de brandweer er onmogelijk bij kan. Er is vaak geen sprinklerinstallatie, er zitten regelmatig kieren en gaten in het plafond waardoor het isolatiemateriaal vlam kan vatten en er is vaak geen rookgasafvoer om de extreem giftige dampen af te voeren die vrijkomen bij een lithium brand. “Bij een ouder complex, zoals het Q-Park Byzantium in Amsterdam waar appartementen boven zitten, bestaat een groot risico op ernstige constructieve schade waarbij het hele plafond kan instorten met ernstige gevolgen voor de bewoners erboven. “Het is wachten totdat het een keer heel erg misgaat”, zo waarschuwt Ronald Koster van veiligheid adviesbureau Tiel en Partners.

Koster maakt zich grote zorgen over het toenemende aantal laadpunten in garages onder appartementen, winkelcentra en ziekenhuizen. “De temperaturen die bij lithium branden bereikt worden zijn enorm hoog, meer dan duizend graden. Wat dit doet met de draagconstructie van gebouwen is de vraag. In het ergste geval, moet je rekening houden met een dermate aantasting van de draagconstructie, dat sloop kan volgen. Ik sluit het niet uit, in ieder geval”. De lithium branden kunnen ontstaan tijdens het laden door het gebruik van verkeerde kabels, of doordat het laden wegens een technisch defect doorgaat, terwijl de accu vol zit. Er kan ook brand ontstaan door een productiefout, interne kortsluiting of een mechanische beschadiging. Dit risico neemt toe naarmate er langer elektrische auto’s op de weg rijden die bijvoorbeeld een aanrijding hebben meegemaakt.

“Ik wil er niet aan denken wat er kan gebeuren als een brand bij een elektrische auto die wordt opgeladen in een ondergrondse garage ontstaat”, aldus onafhankelijk technisch deskundige Peter Coppes. Op dit moment onderzoekt TNO hoe in de bouwregelgeving van andere landen (wereldwijd) rekening wordt gehouden met elektrische voertuigen in parkeergarages. Het is niet bekend hoeveel ondergrondse laadplekken er precies zijn. Volgens Vexpan, het platform voor parkeren in Nederland, gaat het om naar schatting 50 tot 100 publiek toegankelijke ondergrondse parkeergarages met laadfaciliteiten. Stichting VvE Belang die de belangen behartigt van VvE’s geeft aan dat 300.000 tot 400.000 laadplekken onder appartementen zijn.

Branden met elektrische auto’s kunnen op dit moment alleen goed gedoofd worden door ze 8 tot 10 dagen onder water te zetten in een dompelcontainer. De chemische reactie kan dagenlang doorgaan, met een nieuwe ontbranding tot gevolg.

Reageren is niet mogelijk.