Europa scherpt uitstoot eisen voor nieuwe auto’s versneld aan

0

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, presenteert deze maand nieuwe, aangescherpte eisen die aan de uitstoot van nieuwe auto’s worden gesteld. Hoe de strengere regels voor de fabrikanten er precies gaan uitzien, wordt de komende tijd uitgewerkt. Duidelijk is al wel dat auto’s die op fossiele brandstoffen rijden, versneld nog schoner moeten worden.

Momenteel mag de gemiddelde CO2-uitstoot van alle nieuw verkochte auto’s in Europa niet hoger zijn dan 95 gram per kilometer. Als een fabrikant dus een grote SUV verkoopt, moet die bijvoorbeeld een elektrische personenwagen verkopen om dat te compenseren. Tegen 2030 wil de Europese Unie de uitstoot limiet voor nieuwe auto’s nog eens met 37,5 procent verlagen. Maar de Europese Commissie lijkt dus niet van plan te zijn om het daarbij te laten en wil de auto-industrie strengere emissieregels opleggen. De huidige emissielimiet staat gelijk aan een gemiddeld verbruik van 3,6 liter diesel per 100 km of 4,1 liter benzine (2030: gemiddeld 3,0 liter brandstof). Autofabrikanten kunnen dit niet realiseren zonder elektrificatie.

In de wandelgangen in Brussel valt te vernemen dat Europa een nieuwe doelstelling op tafel zal leggen die een daling van de CO2 uitstoot (bij auto’s, want met de elektriciteitsproductie blijft buiten schot) van wel 50 procent in vergelijking met de huidige norm inhoudt. De Duitse autofabrikanten vereniging VDA verzet zich nu al met kracht tegen een verdere aanscherping van de regels. De strengere eisen past in het klimaatdoel van de Europese Unie om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minstens 55 procent terug te dringen. Voor het jaar 2050 wordt gestreefd naar klimaatneutraliteit. De plannen passen in het streven van de zogeheten Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans. Von der Leyen zal het ‘2030 klimaat doelplan’ presenteren tijdens haar State of the Union speech in Brussel. Allemaal leuk en aardig, maar daardoor is het wel een beetje kort dag geworden om nu nog plannen te presenteren voor 2021. Voor de corona crisis blijken veel autofabrikanten momenteel erg veel moeite te hebben om aan de uitstoot eis van 95 gram te voldoen. Als dat niet lukt, krijgen zij forse boetes. Die kunnen in de miljarden lopen.

Eerder dit jaar vroegen autofabrikanten via hun belangenbehartiging organisatie ACEA de Europese Unie om uitstel van de nieuwe emissienormen. Begin dit jaar eisten daarnaast leveranciers van bio-ethanol, biodiesel, autogas en LPG een grotere rol op in de energietransitie. De Europese Commissie zelf lijkt erg gecharmeerd te zijn van een vorm van rekeningrijden. Doel is om burgers en bedrijven meer te laten nadenken over andere, schonere vormen van vervoer. Het is nog niet bekend welke vorm het rekeningrijden moet aannemen. Alle plannen moeten in de komende maanden goedgekeurd worden door het Europees Parlement.

De strengere uitstoot eisen voor nieuwe auto’s zijn zoals gezegd onderdeel van een omvangrijk plan van de Europese Unie om onze wereldregio energiezuiniger en groener te maken. De kolencentrales moeten dicht en huizen dienen gerenoveerd te worden met als doel lagere stookkosten. Maar (nog) strengere uitstoot normen voor de auto-industrie zijn controversieel. Er is immers geen wetenschappelijke consensus over de milieuvoordelen van een grootschalige elektrificatie, er zijn ernstige economische gevolgen en de consument wordt opgezadeld met een drastische prijsverhoging van een nieuwe auto.

Vorig jaar stootte een auto nog gemiddeld 122,4 gram CO2 per kilometer uit. Nu moet dus de norm van 95 gram gehaald worden; een daling van 22 procent oftewel 27 gram. Dat is technisch eigenlijk ondoenlijk, ook omdat de autoconsument in veel Europese landen niet warm loopt voor een (deels) elektrische auto. Alleen als er sprake is van een forse subsidie, is de burger te porren voor een overstap naar een emissievrije personenwagen. Met de huidige stand van de technologie is de doelstelling voor 2030 alleen haalbaar met stekker modellen. Europa lijkt de consument dus geen enkele andere keuze te laten dan elektrificatie.

 

Reageren is niet mogelijk.