Nederlandse minister wil van benzine en diesel af

0

Nederland wil de verkoop van nieuwe personenwagens met enkel een verbrandingsmotor verbieden en samen met onder andere België en Denemarken een voortrekkersrol spelen op dit vlak.

Samen met in totaal 8 andere lidstaten van de Europese Unie vraagt Nederland de Europese Commissie in Brussel het laten verdwijnen van auto’s met een verbrandingsmotor te versnellen. In een brief aan het dagelijks EU-bestuur stellen de 9 landen dat de verkoop van nieuwe auto’s en bestelbusjes die op benzine of diesel rijden verder aan banden moet worden gelegd om bij te dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

“Als je rekening houdt met de levensduur van auto’s en het bereiken van CO2-neutraliteit in 2050, dan moeten nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren rond 2030 worden uitgefaseerd”, zegt demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur, D66, foto). De andere ondertekenaars zijn Oostenrijk, België, Luxemburg, Denemarken, Malta, Griekenland, Ierland en Litouwen.

De transportsector is voor een kwart van alle uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie verantwoordelijk en een van de grootste veroorzakers van luchtvervuiling in de steden, zo schrijven de 9 landen. “Het verminderen van de uitstoot door het wegverkeer zal de sleutel zijn want het vervoer over de weg is goed voor circa 70 procent van de totale broeikasgassen in het transport, waarbij lichte bedrijfswagens een vitale rol spelen”. De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken 55 procent minder CO2 te zullen uitstoten in 2030 in vergelijking met 1990 en in 2050 klimaatneutraal te zijn.

“De klimaatcrisis wacht niet”, aldus Van Veldhoven. Zij is daarom van mening dat er nog strengere CO2-normen moeten komen, evenals extra geld voor de ontwikkeling van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. “Als wij onze CO2-uitstoot tegen 2030 met 55 procent willen verlagen, dan moeten wij daar vandaag voor gaan”, zo legt de minister uit, die toevoegt dat een sterke toename van het aantal elektrische auto’s zal leiden tot “gezondere lucht, minder CO2 en meer banen”.

Volgens de minister moet een precieze einddatum het voor autofabrikanten mogelijk maken om de ontwikkeling van emissievrije technologie te versnellen. Op die manier hoopt zij dat elektrische personenwagens goedkoper worden. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd, maar we weten al dat bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk het jaar 2030 heeft aangevinkt als de einddatum van de verbrandingsmotor en dat Canada voor 2035 heeft gekozen. Ook in Europa zou de deadline dus op 2030 of 2035 kunnen liggen.

Het betreft een politieke keuze, die niet los gezien kan worden van de verkiezingen op 17 maart. Met het pleidooi laat D66 wederom zien (na eerder gezegd te hebben dat het aantal boerenbedrijven met de helft moet worden verminderd) geobsedeerd te zijn door CO2. Het verbod zal bovendien elke poging om alternatieve brandstoffen te ontwikkelen in de kiem smoren en de waarde van nu nieuw gekochte auto’s met een verbrandingsmotor sterk doen dalen. Die rekening legt D66 dus bij de burger neer. Maar voor een partij met een elitaire achterban schijnt dat geen probleem te zijn.

 

Reageren is niet mogelijk.