Kwart bedrijven doet niks aan duurzaam wagenpark

0

Bedrijven zijn al jaren vol goede voornemens om de CO2 uitstoot veroorzaakt door reizend personeel te verminderen, maar tot echte verandering leidt dat nog niet. Dankzij de coronapandemie wordt er weliswaar meer thuisgewerkt, maar de auto is nog steeds het favoriete vervoermiddel.

Dat blijkt uit een enquête in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) onder ruim 1.000 bedrijven met meer dan 100 mensen in dienst. Dat deze bedrijven zijn bevraagd is niet toevallig: vanaf 2025 moeten zij de CO2-uitstoot van zakelijk- en woon-werkverkeer terugdringen. In 2030 moet duurzamer reisgedrag in het bedrijfsleven er voor zorgen dat er 1 megaton CO2 minder wordt uitgestoten dan nu het geval is. Als de bedrijven in 2025 niet op koers liggen om dit doel te halen, grijpt de overheid in, dreigde staatssecretaris Vivianne Heijnen van IenW eerder dit jaar.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stootte het Nederlandse vervoer over land (spoor- en wegvervoer) in 2020 afgerond 6 miljard kilo aan CO2 of andere broeikasgassen uit. Het streven van de overheid nu is om per 2030 1 megaton (1 miljard kilo) aan CO2-uitstoot te besparen. Dat is dus een kleine 17 procent in vergelijking tot de uitstoot van 2020.

Er zijn ongeveer 8,000 bedrijven in ons land met meer dan 100 werknemers. Samen hebben deze bedrijven ruim 60 procent van alle werknemers in dienst. En als zij naar kantoor gaan, dan doen ze dat in de meeste gevallen nog steeds met de auto. Dit ontmoedigen door bijvoorbeeld het gratis parkeren op de zaak af te schaffen, gebeurt nog maar nauwelijks. Bij 84 procent van de bedrijven kan er nog op het terrein geparkeerd worden. Slechts bij 6 procent van de bedrijven moet hier vervolgens voor betaald worden.

 

2025

Als het aan Heijnen ligt, kunnen leaserijders vanaf 2025 alleen nog maar kiezen uit volledig elektrische modellen. Zij bereidt momenteel regelgeving voor om het zakelijke wagenpark versneld te vergroenen met veel meer stekkerauto’s. Dat melden goed ingevoerde Haagse bronnen.

De maatregel is volgens de bronnen nodig om de CO2-reductiedoelen te halen. Bovendien levert minder verbranding van fossiele brandstoffen ook een positief effect in de stikstofreductieplannen, zo redeneert het kabinet. “Door de zakelijke autovloot versneld te vergroenen kan een belangrijke stap gezet worden”, aldus een goed ingevoerde bron.

Reageren is niet mogelijk.