VVD wil in Amsterdam korting op parkeren voor elektrische auto

0

Als het aan de Amsterdamse VVD gemeenteraadsfractie ligt, wordt het parkeren van een elektrische auto in de hoofdstad snel goedkoper. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (D66) heeft in juli een wetsvoorstel ingediend waardoor gemeenten zelf zouden kunnen bepalen hoeveel korting zij geven op parkeertarieven voor ‘groene’ personenwagens. Daarmee komt ruimte voor het voorstel van de VVD in Amsterdam.

De Amsterdamse VVD fractie heeft vragen gesteld aan het college van Burgemeester & Wethouders over de mogelijkheden die gemeenten door het wetsvoorstel krijgen bij het vaststellen van parkeertarieven en parkeervergunningen. Volgens gemeenteraadslid Anne Marttin kan het initiatief van de staatssecretaris ingezet worden om elektrisch rijden te stimuleren. “De Amsterdamse VVD verkiest een dergelijke ‘positieve’ stimulans boven het ‘straffen’ van bezitters van een benzine of diesel auto”, aldus de politica.

De VVD stelde in haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 al voor om een korting van 50 procent te geven op parkeervergunningen voor elektrische auto’s. Nu is het volgens Marttin zaak dat Amsterdam hier snel werk van maakt. Bovendien moet de korting ook gaan gelden voor parkeren op straat, zo stelt het gemeenteraadslid. Het stadsbestuur wordt in ieder geval gevraagd hier onderzoek naar te doen. De vraag hoeveel korting op vergunningen en parkeertarieven nodig is om bewoners over de streep te trekken om elektrisch te gaan rijden, dient daarbij centraal te staan.

Marttin vraagt het college van B & W ook of het positief staat tegenover een korting van 50 procent op een parkeervergunning. Bovendien denkt de VVD dat de zogeheten Total Cost of Ownership (TCO) van een elektrische auto aantrekkelijker wordt door goedkopere tarieven voor een vergunning en voor parkeren. Het gemeenteraadslid wil bovendien weten of het stadsbestuur het met haar eens is: “Verwacht het college dat een lagere TCO het aantrekkelijker maakt om elektrisch te rijden?”, zo luidt haar vraag.

Amsterdam heeft het zogeheten Actieplan Schone Lucht, dat als doelstelling heeft om het verkeer in 2030 in Amsterdam uitstoot vrij en stil te maken. Onderdeel van dit beleidsplan is om reizigers over te halen om meer gebruik te maken van schoon en aantrekkelijk vervoer. Marttin (foto) zou graag zien dat het kortingsbeleid op de parkeertarieven voor schone auto’s aan één van de pijlers van het Actieplan Schone Lucht wordt toegevoegd.

Reageren is niet mogelijk.