Europees Parlement keurt verkoopverbod diesel- en benzineauto’s per 2035 goed

0

Met een kleine meerderheid van stemmen (46 tegen 40) is door het Europese parlement een verbod om vanaf 2035 nog nieuwe diesel- en benzineauto’s in de Europese Unie te mogen verkopen aangenomen. Dit betekent dat nieuwe personenwagens vanaf dat jaar géén CO2 meer mogen uitstoten. Bestaande auto’s mogen wel blijven rijden, althans, als daarvoor in stadscentra geen verbod geldt.

De maatregel betekent dat elektrische auto’s (met waterstof of een batterij als energiebron) vanaf 2035 de norm worden op de automarkt. Met het oog op het verbod hebben fabrikanten hun planning voor het ontwikkelen van nieuwe modellen aangepast. Overigens geldt het verbod op diesel- en benzineauto’s ook als die rijden op synthetische brandstoffen. Daarmee kan de CO2 uitstoot weliswaar ook worden gereduceerd, maar de reductie wordt niet als voldoende beschouwd. Autofabrikanten (zoals Porsche) die hiermee het pleit dachten te beslechten, voerden dus een achterhoede effect. Synthetische brandstoffen oftewel ‘e-fuels’ zijn weliswaar CO2-neutraal omdat ze worden gemaakt met CO2 die uit de lucht wordt gevangen, maar ze stoten die CO2 ook weer uit. Daarom is er geen sprake van ‘modellen zonder CO2-uitstoot’.

De voorzitter van de Europese Commissie gaf vorig jaar al aan dat het “aan de autofabrikanten is om hun productie en toekomstplannen hierop aan te passen”. Dat plan wordt overigens niet geheel overgenomen. Het Europees Parlement is namelijk niet akkoord gegaan met het voorstel om in 2030 al op 55 procent minder gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s te zitten dan in 2021. Concreet betekent dit dat de gemiddelde CO2-uitstoot tot 2024 op maximaal 7 g/km staat, per 2025 wordt dat 5 g/km, vanaf 2027 4 g/km en in het laatste jaar voor de deadline (2034) wordt het 2 g/km.

De Europese Commissie moet eind 2023 met een rapport komen met een advies of er eventueel geld voor de auto-industrie nodig is om deze doelen te kunnen halen. Dat moet negatieve effecten voor de werkgelegenheid en andere economische gevolgen beperken. Verder wil het Europese Parlement in 2023 dat er een gestandaardiseerde manier komt om de CO2-uitstoot van een auto gedurende zijn hele levensloop in kaart te brengen. Dat moet ook gebeuren voor de brandstoffen die gebruikt worden.

VVD’er en Europarlementariër Jan Huitema laat zich in de officiële verklaring van het Europees Parlement positief uit over de plannen: “Deze verordening stimuleert de productie van emissievrije en emissiearme voertuigen. Met CO2-normen scheppen we duidelijkheid voor de auto-industrie en stimuleren we innovatie en investeringen voor autofabrikanten. Daarnaast wordt het kopen en rijden van emissievrije auto’s goedkoper voor de consument. Zeker nu de prijzen van diesel en benzine blijven stijgen. Deze regeling maakt duurzaam rijden voor iedereen toegankelijk!”

Reageren is niet mogelijk.